Vraag van de week

De AWVN-werkgeverslijn is de helpdesk voor leden van AWVN. Wekelijks selecteren de medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn een vraag voor de blog, 'Vraag van de week'.

Vraag van de week.PNG

Is een intentieverklaring binden?


Vraag 30, 20 oktober 2017

Wanneer een werknemer een woning wil huren of kopen, kan het voorkomen dat hij daarvoor een intentieverklaring van de werkgever nodig heeft.

Een intentieverklaring is een verklaring waarin de werkgever aangeeft de intentie te hebben om de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden, nadat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geëindigd.

Vraag: Is een intentieverklaring juridisch bindend?

Een intentieverklaring is juridisch gezien geen bindend document. De werkgever is niet verplicht om naar aanleiding van de intentieverklaring daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. De werkgever heeft slechts de intentie om het dienstverband van de werknemer voort te zetten, maar dit betekent niet dat de werkgever daaraan gehouden is na afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De verklaring is immers getekend voor een ander, extern doel, namelijk het afsluiten van een hypotheek of het huren van een woning.

De werknemer kan geen rechten ontlenen aan de intentieverklaring, en dus geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd afdwingen. Indien de werkgever besluit om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen, is het wel belangrijk dat de werkgever dit kan motiveren. Het is dus niet aan te raden om een intentieverklaring af te geven als vast staat dat er geen intentie is om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Let op! Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om de werknemer erop te wijzen dat het afgeven van een intentieverklaring geen juridische binding heeft. Advies is om dit schriftelijk te doen door bijvoorbeeld een begeleidende brief of e-mail.


Vragen? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn via telefoonnummer 070 850 86 05, of per mail: werkgeverslijn@awvn.nl