Vraag van de week

De AWVN-werkgeverslijn is de helpdesk voor leden van AWVN. Wekelijks selecteren de medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn een vraag voor de blog, 'Vraag van de week'.

Vraag van de week.PNG

Voorwaarden opschorten loon tijdens arbeidsongeschiktheid

Vraag 23, 15 augustus 2017

De vraag: Onder welke voorwaarden mag een werkgever het loon van een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid opschorten?

Als werkgever mag u (laten) controleren of de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is en terecht aanspraak maakt op de doorbetaling van zijn loon. Een werkgever is gerechtigd om controlevoorschriften vast te stellen, die een werknemer na moet leven tijdens ziekte, mits deze redelijk zijn en schriftelijk zijn vastgesteld. Deze controlevoorschriften maken idealiter gewoon deel uit van het verzuimreglement van de organisatie.

Wanneer een werknemer zich niet aan deze controlevoorschriften houdt kan de werkgever de loondoorbetaling opschorten. Loonopschorting wordt vooral gebruikt als een drukmiddel, om bijvoorbeeld in te zetten als de werknemer geen gehoor heeft gegeven aan een oproep van de bedrijfsarts. Indien achteraf blijkt dat de werknemer alsnog voldoet aan de controlevoorschriften en de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt was gedurende de periode van de loonopschorting, dan dient de werkgever het opgeschorte loon met terugwerkende kracht aan de werknemer te betalen.

Let op! Als werkgever kan er slechts een beroep worden gedaan op de loonopschorting indien de werknemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte is gebracht nadat het vermoeden op het niet naleven van de controlevoorschriften is gerezen.

Wilt u meer weten of hebt u een andere vraag? Neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn via telefoonnummer 070 850 86 05, of per mail: werkgeverslijn@awvn.nl