AWVN-trofee voor Vernieuwend werkgeven

Werkgeversvereniging AWVN beloont organisaties die zich onderscheiden op het vlak van goed werkgeverschap. AWVN reikt daartoe jaarlijks een trofee uit. Dit jaar heeft de trofee als thema ‘vooruitgang door vernieuwend werkgeven’.

De AWVN-trofee voor Vernieuwend werkgeven, dat komt u vast bekend voor. Het thema van dit jaar is namelijk afgeleid van de slogan van AWVN: vooruitgang door vernieuwend werkgeven. U ziet als lid van AWVN de slogan bijna dagelijks staan, bovenaan de nieuwsbrief van AWVN. Die slogan verwoordt in een paar woorden onze visie op werkgeven:
Voortdurende vernieuwing van werkgeverschap, gericht op het verhogen van de wendbaarheid en weerbaarheid van de onderneming, is binnen de hedendaagse context cruciaal om de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. De HR-strategie verbindt deze organisatiedoelstellingen met de ontwikkeling van organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Constructieve arbeidsverhoudingen zijn daarbij van groot belang – vernieuwing kan alleen slagen als medewerkers actief betrokken zijn.

AWVN heeft de afgelopen jaren prijzen uitgereikt voor inclusief werkgeverschap (2014 en 2015) en voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (2016). Dit jaar vindt de directie van AWVN het tijd voor een prijs die teruggaat tot de kern van onze visie en activiteiten: vernieuwing van het werkgeverschap om de wendbaarheid en weerbaarheid van de onderneming te vergroten en de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren.

De eerste winnaar van 2017 is OSB, de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland

AK-WG-2017-2-TROFEE-OSB.pngMoeizaam cao-overleg was in het verleden niet ongebruikelijk in de schoonmaakbranche, maar onlangs kwam in slechts drie maanden tijd een nieuwe, breed gedragen cao tot stand. In de aanloop naar de onderhandelingen zette werkgeversorganisatie OSB alle zeilen bij om het vertrouwen te herstellen. Daarvoor ontving de brancheorganisatie de eerste AWVN-trofee
voor Vernieuwend werkgeven.
Lees het artikel dat verschenen is in het zomernummer van Werkgeven.
Zie ook het persbericht  


Wat kunnen organisaties winnen?

De winnende organisaties krijgen de AWVN-trofee voor Vernieuwend werkgeven. Deze wordt uitgereikt door een van de directeuren. Verder krijgen prijswinnaars een bedrijfsreportage met foto’s in ons vakblad Werkgeven, ruimschoots aandacht op sociale media én gelegenheid om de eigen case als 'best practice' te presenteren tijdens een bijeenkomst aan leden en AWVN-adviseurs om het positieve signaal verder te helpen verspreiden.

Aanmelden

Kent u of maakt u deel uit van een organisatie die een dergelijke vernieuwing heeft gerealiseerd? Meld die organisatie dan aan voor de AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven.
Maak bij wijze van toelichting op de nominatie de volgende zin af:
Om de wendbaarheid of weerbaarheid van de organisatie te vergroten en de organisatiedoelstellingen te realiseren, heeft [naam organisatie] het werkgeverschap vernieuwd door…

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan ‘… door in een participatief traject verschillende cao’s samen te voegen tot een nieuwe cao’, of ‘… door de vastgelopen arbeidsverhoudingen vlot te trekken en de manier waarop we samenwerken te herzien’. Er kan heel veel, zolang het werkgeven is vernieuwd en het heeft bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen.
Het gaat erom dat u vernieuwende oplossingen hebt gevonden en die met anderen wilt delen. Want binnen de werkgeversvereniging die we zijn, leren we het meest van de praktijkvoorbeelden die we elkaar ter inspiratie kunnen geven.
Meld uw eigen organisatie aan of tip een andere via communicatie@awvn.nl of de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.  

Aantal prijzen

AWVN reikt de trofee in 2017 drie keer uit. Inzendingen blijven meedingen, totdat alle prijzen zijn uitgereikt. Het gaat om drie gelijkwaardige prijzen. De directie van AWVN beoordeelt de inzendingen. U kunt uw eigen of een andere organisatie aanmelden tot 1 oktober 2017. De AWVN-trofee is een prijs voor een organisatie als geheel, niet voor een individu of groep.
Hebt u hierover een vraag, mailt u die dan naar communicatie@awvn.nl