AWVN-trofee voor Vernieuwend werkgeven

Werkgeversvereniging AWVN beloont organisaties die zich onderscheiden op het vlak van goed werkgeverschap. AWVN reikt daartoe jaarlijks een trofee uit met als thema ‘vooruitgang door vernieuwend werkgeven’.

Dit jaar vallen onder dit overkoepelende thema vier subthema’s, gebaseerd op het AWVN-jaarcongres 2017. Op maandag 9 oktober vond in de Tabaksfabriek in Rotterdam dit jaarcongres plaats: ‘Aan zet’. Wij zochten én vonden samen met alle bezoekers vier beelden van organisatievernieuwing. Die vier toekomstbeelden zijn: de wendbare, de lerende, de inclusieve en de verbonden organisatie. Elk beeld leidt tot een andere kijk op werkgeverschap.

Dit jaar gaat daarom de AWVN-trofee uit naar leden die in een van deze werelden – verbonden, inclusief, lerend of wendbaar – daadwerkelijk ‘Aan zet’ zijn (geweest). Voor elke wereld wordt een trofee uitgereikt.

HR Iconen jaarcongres Aan zet-web Wendbaar bol.jpgAWVN-trofee voor de wendbare organisatie (maart 2018)

De wendbare organisatie is succesvol omdat zij haar vorm snel kan aanpassen aan de vraag van de markt. De organisatie kan beschikbare middelen — inclusief mensen — (her)alloceren wanneer dat nodig is. De wendbare organisatie bestaat bijvoorbeeld uit kleine eenheden met grote bevoegdheden die, dicht op de markt en op de klant, snel kunnen reageren. Lees meer over de wendbare organisatie

HR Iconen jaarcongres Aan zet-web Lerend bol.jpgAWVN-trofee voor de lerende organisatie (juni 2018)

(…) Een manier waarop organisaties omgaan met deze vraagstukken is door te werken aan hun lerend vermogen. In plaats van de buitenwereld te beheersen zetten ze in op het vergroten van hun eigen aanpassingsvermogen. Werkenden binnen deze organisaties stellen wat ze doen en hoe ze het doen constant bij. De organisatie leert dus zowel inhoudelijk als sociaal. Lees meer over de lerende organisatie

HR Iconen jaarcongres Aan zet-web Inclusief bol.jpgAWVN-trofee voor de inclusieve organisatie (september 2018)

(…) Steeds meer organisaties proberen gebruik te maken van dit onbenutte potentieel door te werken aan hun inclusie: ze bieden ruimte aan veel soorten medewerkers, met een variëteit aan talenten en achtergronden – ook mensen met een arbeidsbeperking of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Soms vanuit hun identiteit, het DNA van de organisatie; het is simpelweg wie ze zijn. Lees meer over de inclusieve organisatie

HR Iconen jaarcongres Aan zet-web Verbonden bol.jpgAWVN-trofee voor de verbonden organisatie (december 2018)

(...) Het wordt in die gevallen steeds onduidelijker waar hun organisaties precies beginnen en eindigen. Ze creëren bewust een vorm van grensvervaging. Dit uit zich in verbindingen met relevante partijen en een worteling in netwerken en allianties. Ze weten daardoor precies welke belangen bij hun stakeholders spelen en verzilveren de kansen die dat biedt. Lees meer over de verbonden organisatie

Herkent u uw of een andere organisatie in een van de bovenstaande beschrijvingen? Meld die organisatie dan snel aan!

Wat kunnen organisaties winnen?
AWVN reikt de trofee in 2018 vier keer uit. Het gaat om vier gelijkwaardige prijzen. De directie van AWVN beoordeelt de inzendingen. De AWVN-trofee is een prijs voor een organisatie als geheel, niet voor een individu of groep.

De winnende organisaties krijgen:
•    de AWVN-trofee voor Vernieuwend werkgeven/bijbehorend subthema
•    uitreiking door een van de AWVN-directeuren
•    bedrijfsreportage met foto’s in ons vakblad Werkgeven
•    ruimschoots aandacht op sociale media en nieuwsbrief
•    gelegenheid om de eigen case als 'best practice' te presenteren tijdens een bijeenkomst aan leden en AWVN-adviseurs om het positieve signaal verder te helpen verspreiden.

Aanmelden
Kent u of maakt u deel uit van een organisatie die uitblinkt als wendbare, lerende, inclusieve of verbonden organisatie? Meld die organisatie dan aan voor de AWVN-trofee. Dit kan via communicatie@awvn.nl of de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. Vermeld hierbij in een aantal zinnen waarom die organisatie de desbetreffende trofee moet winnen.

Uiterlijk aanmelden vóór:
Wendbare organisatie:     11 februari 2018
Lerende organisatie:         11 mei 2018
Inclusieve organisatie:      11 augustus 2018
Verbonden organisatie:    20 oktober 2018

Vragen
Hebt u een vraag over de AWVN-trofee, mailt u die dan naar communicatie@awvn.nl.