Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Blog
24 januari 2020

Ook transitievergoeding bij einde wachttijd vóór 1 juli 2015

https://www.awvn.nl/blog/arbeidsrecht/slapende-dienstverband-transitievergoeding-wachttijd-juli-2015/
Blog arbeidsrecht. Ook als het einde van de 104 weken wachttijd vóór 1 juli 2015 ligt, kan de werknemer toch aanspraak maken op de transitievergoeding.