Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Nieuws
30 april 2020

Internetconsultatie over Wet invoering betaling ouderschapsverlof

https://www.awvn.nl/nieuws/ouderschapsverlof-internetconsultatie/
Internetconsultatie over ouderschapsverlof: het wetsvoorstel dient ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven…
Nieuws
26 februari 2020

Uw mening over vereenvoudiging Quotumwet gevraagd

https://www.awvn.nl/nieuws/internetconsultatie-vereenvoudiging-quotumwet/
Om de banenafspraak te kunnen realiseren, is volgens het kabinet vereenvoudiging van de Quotumwet (Wet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten) noodzakelijk. Op dit moment ligt er een concept voor een…
Nieuws
25 februari 2020

Kleine werkgevers gaan lagere Aof-premie betalen

https://www.awvn.nl/nieuws/aof-premie-kleine-werkgevers-internetconsultatie/
Nieuwsbericht, 25 februari 2020. De internetconsultatie over een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (betreffende de gedifferentieerde Aof-premie) is gepubliceerd.
Nieuws
25 november 2019

Internetconsultatie eerste wetgevingspakket pensioenakkoord

https://www.awvn.nl/nieuws/wetgevingspakket-pensioenakkoord-internetconsultatie/
Een eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord is op 19 nov 2019 gepresenteerd. Eerste stap op weg naar een nieuw pensioenstelsel!
Nieuws
13 november 2018

Internetconsultatie concept-uitvoeringsregelingen Wab

https://www.awvn.nl/nieuws/internetconsultatie-wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/
Nieuwsbericht (13/11/18). De overheid heeft de concept-uitvoeringsregelingen Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor internetconsultatie gepubliceerd.
Blog
10 april 2018

Wet arbeidsmarkt in balans: wat vindt AWVN?

https://www.awvn.nl/blog/vlog/wet-arbeidsmarkt-in-balans/
Wat verandert er voor werkgevers in het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans en wat vindt AWVN van de plannen van minister Koolmees? Anne Wouters vlogt erover.