Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Nieuws
26 november 2020

Internetconsultatie: verruiming subsidieregeling voor voorzieningen

https://www.awvn.nl/nieuws/internetconsultatie-verruiming-subsidieregeling-voor-voorzieningen/
Het ‘Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorziening’ ligt ter internetconsultatie. Het kabinet hoopt met het besluit te bereiken dat de werkgelegenheid voor mensen met een beperking bij reguliere werkgevers toeneemt.
Nieuws
26 februari 2020

Uw mening over vereenvoudiging Quotumwet gevraagd

https://www.awvn.nl/nieuws/internetconsultatie-vereenvoudiging-quotumwet/
Om de banenafspraak te kunnen realiseren, is volgens het kabinet vereenvoudiging van de Quotumwet (Wet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten) noodzakelijk. Op dit moment ligt er een concept voor een…
Nieuws
25 februari 2020

Kleine werkgevers gaan lagere Aof-premie betalen

https://www.awvn.nl/nieuws/aof-premie-kleine-werkgevers-internetconsultatie/
Nieuwsbericht, 25 februari 2020. De internetconsultatie over een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (betreffende de gedifferentieerde Aof-premie) is gepubliceerd.
Nieuws
25 november 2019

Internetconsultatie eerste wetgevingspakket pensioenakkoord

https://www.awvn.nl/nieuws/wetgevingspakket-pensioenakkoord-internetconsultatie/
Een eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord is op 19 nov 2019 gepresenteerd. Eerste stap op weg naar een nieuw pensioenstelsel!
Blog
10 april 2018

Wet arbeidsmarkt in balans: wat vindt AWVN?

https://www.awvn.nl/blog/vlog/wet-arbeidsmarkt-in-balans/
Wat verandert er voor werkgevers in het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans en wat vindt AWVN van de plannen van minister Koolmees? Anne Wouters vlogt erover.