Home / Doelgroepregister

Logo AWVN-werkgeverslijnIn het doelgroepregister houdt het UWV bij wie er onder de banenafspraak vallen.

In het doelgroepregister staan:
• Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dat zijn de mensen van wie UWV heeft vastgesteld dat zij tot de doelgroep banenafspraak behoren en de mensen die via de Praktijkroute zijn ingestroomd
• (Voormalige) leerlingen van scholen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs die zich hebben aangemeld bij het UWV
• Personen met een Wsw-indicatie
• Wajongers met arbeidsvermogen
• Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

Instrument

Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal van UWV nagaan welke sollicitanten en werknemers in het doelgroepregister zijn opgenomen. Met de advieswijzer krijgt u inzicht in welke (financiële) regelingen van toepassing zijn wanneer u iemand in dienst neemt die in het doelgroepregister staat.

Tevens is het doelgroepregister voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een instrument om te controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Uitzonderingen doelgroepregister

Overigens vallen niet alle mensen in het doelgroepregister onder de banenafspraak. Sommigen tellen alleen mee als de quotumregeling ingaat. Dit betreft mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun achttiende verjaardag of tijdens hun studie, die met een voorziening werken en dankzij deze voorziening het wettelijk minimum loon (WML) kunnen verdienen. Voorwaarde is dat zij zonder deze voorziening geen WML kunnen verdienen.