08 juli 2024

Vakantiewerk en wetgeving: hoe zit het ook alweer?

Voor de eerste regio is de zomervakantie begonnen. Vaste medewerkers nemen twee, drie, soms vier weken vrij. Tijd dus voor vakantiekrachten, maar hoe zit het ook alweer met wet- en regelgeving over jongeren en vakantiewerk?

Vakantiekrachten zijn scholieren en studenten die in de (zomer)vakanties van hun opleiding of studie tijdelijk tegen betaling werk verrichten. Vakantiewerk is maximaal zes weken aaneengesloten werk.

Internetconsultatie tot 10 juli 2024
De overheid wil de regels voor kinder- en jongerenarbeid moderniseren, verduidelijken en aanscherpen. Daartoe is een internetconsultatie in het leven geroepen. Iedereen kan reageren op de voorgestelde wijziging van de regeling. Die internetconsultatie staat sinds 12 juni open tot en met 10 juli 2024.

Over de belangrijkste wijzigingen
Op een niet-schooldag en in een niet-schoolweek mogen 13- en 14-jarigen tot 20.00 uur in plaats van tot 19.00 uur werken én mogen ze op zondag werken.
Kinderen van 15 jaar mogen in een niet-schoolweek al tot 21 uur werken en onder voorwaarden op zondag. Zij mogen volgens het voorstel straks ook op een niet-schooldag tot 20.00 uur werken.

De wijziging regelt verder een verbod voor jongeren tot 16 jaar om te werken in een ruimte in een horecalokaliteit gedurende de tijd dat daar alcoholhoudende dranken geschonken worden of kunnen worden. Zij mogen gedurende die tijd alleen werken in een ruimte waar klanten niet kunnen komen.

Jongeren mogen tot en met hun 12de helemaal niet werken; 13- en 14-jarigen zijn verplicht om naar school te gaan en ook 15-jarigen zijn leerplichtig. Werken als vakantiekracht is vanaf 13 jaar wel toegestaan, maar er gelden speciale regels. Die hebben vooral betrekking op de arbeidsomstandigheden (Arbowet) en de werktijden (Arbeidstijdenwet, ATW).

Vanaf 18 jaar (meerderjarige vakantiekrachten) vallen vakantiekrachten onder alle wettelijke regels die iedere volwassen werknemer van kracht zijn.

Jongeren van 13 of 14 jaar
• Maximaal 7 uur per dag tussen 7.00 en 19.00 uur.
• Maximaal vijf dagen achter elkaar.
• Maximaal 35 uur per week.
• Tussen twee werkdagen moeten minstens veertien uur rusttijd zitten.
• Bij een werkdag van 4,5 uur of meer: recht op een halfuur pauze.
• Zondagwerk is verboden.
• Toestemming van de ouders om te werken, is nodig.

Uitgangspunt is dat vakantiewerk geen nadelige gevolgen mag hebben voor de veiligheid, gezondheid of ontwikkeling van vakantiewerkers. Jongeren van deze leeftijd mogen daarom nooit in een fabriek of met machines werken, ook niet achter de kassa – maar wel onder toezicht klusjes doen of iemand helpen bij het werk. Voorbeelden: helpen bij licht werk in een pretpark, groente en fruit vakkenvullen of inpakken. Meer voorbeelden nodig van wel en niet mag? Kijk op Wat voor werk mag ik doen als ik 13 of 14 jaar ben? | Rijksoverheid.nl.

Voor dertien- en veertienjarigen is er geen wettelijk minimumloon. AWVN adviseert, in het kader van goed werkgeverschap, in voorkomende gevallen het minimumloon voor 15-jarigen te hanteren.

Jongeren van 15 jaar
• Maximaal 8 uur per dag tussen 07.00 uur en 21.00 uur.
• Maximaal vijf dagen achter elkaar, maximaal 40 uur per week.
• Tussen twee werkdagen moet er minstens twaalf uur rusttijd zitten.
• Bij een werkdag van 4,5 uur of meer: recht op een halfuur pauze.
• In principe geen zondagswerk, tenzij het in het bedrijf gebruikelijk is dat er gewerkt wordt op zondag. Er moet dan ook iets over zondagwerk in het arbeidscontract geregeld zijn. Voorts is daar toestemming van de ouders voor nodig.

Jongeren van vijftien jaar mogen al behoorlijk zelfstandig werken. Het werk moet wel licht zijn en ze mogen niet werken met of in de buurt van machines, ook niet achter de kassa. Wel mogen zij bijvoorbeeld folders rondbrengen, werken in een pretpark of licht werk in een winkel doen. Meer voorbeelden nodig van wel en niet mag? Kijk op Wat voor werk mag ik doen als ik 15 jaar ben? | Rijksoverheid.nl.

Het bruto minimumloon voor vijftienjarigen is (peildatum: 1 juli 2024) € 4,10 bruto per uur.

Jongeren van 16 en 17 jaar
• Maximaal 9 uur per dag tussen 6.00 uur en 23.00 uur
• Maximaal 45 uur per week.
• In vier weken mogen ze maximaal 160 uur werken, op voorwaarde dat ze elke week minimaal anderhalve dag vrij zijn en elke twee werkdagen minstens twaalf uur rust hebben.
• Bij een werkdag van 4,5 uur of meer: recht op een halfuur pauze.
• Zondagwerk is toegestaan als dat in de organisatie gebruikelijk is. Er moet dan ook iets over zondagwerk in het arbeidscontract staan.

Zestien- en zeventienjarigen mogen bijna alle soorten werk doen, zoals werken in fabrieken, achter de kassa zitten en serveren op een terras. Bij veel of gevaarlijk werk moet er een ouder iemand aanwezig zijn om te helpen en om in te grijpen als dat nodig is. Verboden is werk dat groot gevaar op kan leveren voor de gezondheid – denk aan werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving. Meer voorbeelden nodig van wel en niet mag, en aan welke vereisten moet zijn voldaan? Kijk op Wat voor werk mag ik doen als ik 16 of 17 jaar ben? | Rijksoverheid.nl.

Het bruto minimumloon voor zestienjarigen is (peildatum: 1 juli 2024) € 4,72 bruto per uur; voor zeventienjarigen € 5,40.

Aandachtspunten vakantiewerk

 

Cao van toepassing?
Zo ja, ga dan na of daarin specifieke regels zijn opgenomen voor vakantiewerkers. Voorts zijn alle voorwaarden die in die cao staan, ook voor toepassing op de vakantiekrachten.
Arbeidscontract?
» Bij voorkeur afspraken schriftelijk vastleggen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
» De werkgever moet zich houden aan de wettelijke bepalingen, zoals het betalen van minimaal het minimumloon plus vakantietoeslag (8% van het bruto minimumuurloon), het doorbetalen van loon bij ziekte en de regels met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen.
» Voor indiensttreding identiteit van vakantiekracht (vanaf 14 jaar; geldt net als voor alle werknemers) vaststellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
» Voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst hebben jongeren tot en met 15 jaar toestemming nodig van hun ouders of voogd.
Werkgeversaansprakelijkheid?
Check of de bedrijfsverzekeringen ook eventuele schade veroorzaakt door vakantiewerkers dekken.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden