vrijdag 05 juni 2020

Thuiswerkbeleid ontwikkelen? AWVN helpt

Steeds meer organisaties overwegen thuiswerkbeleid. Dat omvat veel aspecten. Hulp nodig bij het ontwikkelen van thuiswerkbeleid of het opstellen van een thuiswerkreglement? AWVN kan assisteren.

Lees ook het artikel op deze site, Lockdown als motor voor meer autonomie medewerkersmet de eerste uitkomsten uit het lopend onderzoek van Nationale Nederlanden, Crunchr en AWVN.
Opvallend: veel werkgevers krijgen van werknemers de tip om de mogelijkheden om thuis te werken na de coronacrisis voort te zetten, bij voorkeur één tot twee dagen per week. Argumenten voor de werkgever die in het onderzoek worden genoemd, zijn bijvoorbeeld minder werkplekken nodig en een hogere productiviteit. Argumenten in het voordeel van de werkende: minder reistijd, betere werk-privébalans en meer autonomie. Vooral dat laatste, de behoefte aan en waardering voor de grotere zelfstandigheid, valt op.

Sinds half maart 2020 werkt iedere werknemer op last van het kabinet zoveel mogelijk thuis. Deze maatregel houdt voorlopig nog aan. Bij de maatregelen om het thuiswerken te bevorderen, zijn twee perioden te onderscheiden. De eerste periode is de zogeheten intelligente lockdown: werknemers werken op last van het kabinet zoveel mogelijk thuis, ongeacht of de aard van het werk zich daarvoor leent. De maatregelen die werkgevers en werknemers in deze periode treffen, zijn geen permanente afspraken, maar gelden zolang de lockdown duurt.

De tweede periode is die waarin de maatregelen van het kabinet gradueel worden versoepeld. Deze fase dient zich nu langzaam maar zeker aan. Die heeft als kenmerk dat, na een eerste periode van gewenning aan het thuiswerken, werkgevers en werknemers naast de nadelen van het thuisweken, ook de voordelen ontdekken. Denk hierbij aan het voorkomen van de dagelijkse filestress en het beter kunnen combineren van werk en privé. Ongeveer een kwart van de werkgevers zegt dan ook thuiswerken een meer structureel karakter te willen geven en thuiswerkbeleid te willen voeren.

AWVN kan u helpen bij het inrichten of verder ontwikkelen van het thuiswerkreglement. Elementen die bij thuiswerkbeleid aandacht behoeven, zijn bijvoorbeeld de inrichting van de werkplek thuis in relatie tot de arbowetgeving, reiskosten- en thuiswerkvergoedingen, het aantal thuiswerkdagen, werkdruk en preventie, informatiebeveiliging, duurzame inzetbaarheid.

Geïnteresseerd? Ondersteuning gewenst bij het opzetten of verder ontwikkelen van thuiswerkbeleid? Neem contact op met uw AWVN-adviseur.

0 reacties