Wet melding collectief ontslag

Logo AWVN-werkgeverslijnDe Wet melding collectief ontslag (WMCO) is van toepassing als een werkgever voornemens is om binnen een tijdvak van drie maanden de arbeidsovereenkomsten van ten minste twintig werknemers, werkzaam binnen een werkgebied van UWV te beëindigen om bedrijfseconomische redenen (‘reorganisatie’).

Sinds 1 maart 2012 is niet meer van belang langs welke weg de werkgever de beëindiging wil realiseren. Zowel opzeggingen na verkregen ontslagvergunning van UWV of cao-ontslagcommissie, ontbindingen door de kantonrechter als beëindigingen met wederzijds goedvinden tellen mee, ongeacht het aantal mits het totaal ten minste twintig is.
Voor de melding van het voornemen tot collectief ontslag moet een formulier worden gebruikt dat te vinden is op de site van UWV.

Niet naleven verplichtingen WMCO
Als de werkgever niet aan de meldings- of de raadplegingsverplichting heeft voldaan, dan zijn zowel de beëindigingsovereenkomst als de opzegging vernietigbaar (art. 7 lid 2 WMCO). De werknemer dient binnen zes maanden na de opzegging of de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst op de vernietigingsgrond een beroep te doen.
Vernietiging van de opzegging is bijvoorbeeld aan de orde indien de werkgever eerst tien ontslagvergunningen aanvraagt en verkrijgt, en een aantal maanden later nog eens tien, zodanig dat het er in totaal twintig binnen drie maanden worden. De eerste tien opzeggingen zijn dan vernietigbaar, en voor de tweede tien aanvragen zet UWV de procedure stop totdat de werkgever aan zijn verplichtingen op grond van de WMCO heeft voldaan.

Bron Sociale gevolgen van reorganisaties onder de WWZ, AWVN, 7/2016

0 reacties