Uitzendkrachten en medezeggenschap

Logo AWVN-werkgeverslijn

Hoe zit het precies met medezeggenschap voor uitzendkrachten? Hoe lang moet een uitzendkracht of flexkracht werkzaam zijn bij een onderneming om tot de kring van actief en passief stemgerechtigden voor de ondernemingsraad te behoren?

 

De basisregel luidt dat de in de onderneming werkzame personen medezeggenschapsrechten hebben. Onder in de onderneming werkzame personen wordt verstaan: personen die in de onderneming werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer die de onderneming in stand houdt. Daarnaast hebben personen die wel een arbeidsovereenkomst met de ondernemer hebben, maar daar niet feitelijk werkzaam zijn (uitgeleende werknemers), ook medezeggenschapsrechten in de onderneming.

Let op: Flexkrachten krijgen vanaf 1/1/2022 meer medezeggenschap
Per 1 januari 2022 worden de termijnen voor actief en passief kiesrecht verkort van respectievelijk 6 en 12 maanden naar 3 maanden. Ook de periode waarna uitzendkrachten zullen kwalificeren als in de onderneming werkzame personen en medezeggenschapsrechten gaan opbouwen in de onderneming van de inlener, wordt verkort (van 24 naar 15 maanden).
Dit betekent dat uitzendkrachten na 15 maanden medezeggenschapsrechten gaat opbouwen in de onderneming van de inlener en na 18 maanden actief en passief kiesrecht verwerft (15+3=18 maanden).

Met betrekking tot medezeggenschap voor uitzendkrachten schrijft de wet tot 1 januari 2022 (zie kadertekst) voor dat als zij langer dan 24 maanden in een onderneming werkzaam zijn, zij ook tot in de onderneming werkzame personen behoren. Dat betekent dat zij zes maanden daarna (dus als zij 30 maanden werkzaam zijn) mogen stemmen voor de ondernemingsraad en na 12 maanden (dus als zij 36 maanden werkzaam zijn) zelf gekozen kunnen worden in de OR.

Maar let wel: elke werkgever of OR is vrij om alle werkenden op elk gewenst moment te betrekken bij medezeggenschap. De Wet op de Ondernemingsraden is namelijk een minimumregeling; afwijking van de wet ten voordele van de werkenden, is dus altijd mogelijk. Met andere woorden: alle flexwerkers – dus niet alleen uitzendkrachten – kunnen bij medezeggenschap worden betrokken. Daar is AWVN ook voorstander van.

0 reacties