Logo AWVN-werkgeverslijnEen arbeidsovereenkomst kan de werkgever alleen opzeggen als er geen opzegverbod van toepassing is.

Naast de beter bekende opzegverboden die gelden tijdens ziekte en in verband met zwangerschap en bevalling, geldt bijvoorbeeld ook een opzegverbod wegens ouderschapsverlof, vakbondslidmaatschap, een verzoek om aanpassing arbeidsduur, overgang van onderneming of weigering van de werknemer om op zondag te werken. Voorts genieten ook leden van de ondernemingsraad en de preventiemedewerker ontslagbescherming. Alle opzegverboden zijn opgenomen in art. 7:670 BW (wettekst).

In art. 7:670a BW is opgenomen in welke gevallen de opzegverboden niet van toepassing zijn. Dit is onder andere het geval als een arbeidsongeschikte werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie.
Bij bedrijfseconomische redenen kan niet worden opgezegd als de werknemer arbeidsongeschikt is, tenzij er sprake is beëindiging van (het onderdeel van) de onderneming waarin de werknemer werkzaam is. De kantonrechter is echter niet langer bevoegd om te ontbinden, waardoor in dit geval de arbeidsongeschikte werknemer ontslagbescherming geniet. Reden voor deze (vergaande) ontslagbescherming is de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de re-integratie van de desbetreffende werknemer. Wordt de werknemer pas ziek nadat het verzoek om toestemming door UWV is ontvangen, dan is het opzegverbod niet van toepassing.

0 reacties
Tags: opzegverbod