Home / Maatwerk benchmark sociaal plan geeft inzicht en duiding

Maatwerk benchmark sociaal plan geeft inzicht en duiding

Een sociaal plan is veelal noodzakelijk als een wijziging van de organisatie verstrekkende gevolgen heeft voor medewerkers. Werkgevers willen een sociaal plan afspreken dat goed is voor alle betrokkenen. Kies voor een maatwerkbenchmark van AWVN: om het draagvlak te verstevigen, kunt u uw eigen regeling laten benchmarken met andere sociale plannen.

Aanbod benchmark
U ontvangt een benchmark waarin uw sociaal plan is vergeleken met de algemene markt. Deze geeft overzichtelijk inzicht in en duiding van de overeenkomsten en de verschillen. Elementen die onder meer worden vergeleken zijn:
• het outplacementbudget
• de duur van eventuele bemiddeling
• de vergoeding voor juridische en/of financieel advies
• de tekenbonus
• de beëindigingvergoedingen (inclusief leeftijd, diensttijd).

De benchmark is alleen voor directe en indirecte leden van AWVN beschikbaar en kost € 1.500 (excl. btw). Maatwerk qua elementen en te vergelijken markt is mogelijk (in overleg).

Waarom kiest u voor een maatwerkbenchmark sociaal plan van AWVN?
• AWVN beschikt over de grootste en meest actuele database van sociale plannen in Nederland.
• AWVN kan de verschillen tussen sociale plannen verklaren.
• AWVN kan – aanvullend aan de benchmark – een rekenmodel opstellen om een plan door te berekenen.
• AWVN helpt werkgevers een passend sociaal plan op te stellen en uit te onderhandelen met sociale partners.

Voorbeeld benchmark sociaal plan