Bijzondere bedingen

​In een arbeidsovereenkomst is het mogelijk verschillende bedingen (‘bijzondere bedingen’) op te nemen.

De wet regelt ten aanzien van een aantal van die bedingen de invulling of werking ervan. Door jurisprudentie wordt eveneens invulling gegeven aan bepaalde, niet wettelijk geregelde, bedingen.
Wettelijk geregelde bedingen zijn de proeftijd, het boetebeding en het concurrentiebeding.

Sinds de invoering van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (1 augustus 2022) bepaalt de wet ook wanneer nevenwerkzaamheden door de werkgever mogen worden verboden of beperkt. Dit is enkel het geval als het beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.

Daarnaast wordt geregeld ook de geheimhoudingsclausule opgenomen in arbeidsovereenkomsten en het eenzijdig wijzigingsbeding.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden