17 juni 2024

Reguliere indexatie minimumloon per 1 juli

Zoals gebruikelijk wordt het minimumloon per 1 juli regulier geïndexeerd – ofwel aangepast aan de groei van de cao-lonen. Het minimumloon stijgt daardoor op 1 juli met 3,09%. Daarmee wordt het minimumloon per 1 juli € 13,68 per uur bruto. Dit werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen (zie het bericht over de rekenregels).

Geen extra verhoging dus! 
De Eerste Kamer stemde op 17 april 2024 tegen een extra verhoging met 1,2% op 1 juli 2024 van het wettelijk minimumloon. De Tweede Kamer had in oktober 2023 een amendement aangenomen om het wettelijk minimumloon extra te verhogen. Hiervoor was een spoedwet nodig. De Eerste Kamer stemde dit voorjaar tegen de spoedwet, waardoor de extra verhoging niet doorgaat.

Minimumloon per uur voor alle werknemers

Sinds 1 januari 2024 is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt sindsdien dus altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder.
Ook voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

 

Tabel | minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 juli 2024)

Leeftijd Minimumloon per uur
21 jaar en ouder € 13,68
20 jaar € 10,94
19 jaar €   8,21
18 jaar €   6,84
17 jaar €   5,40
16 jaar €   4,72
15 jaar €   4,10

Overzichtspagina WML:

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden