Outsourcing

In het geval van outsourcing - Nederlands equivalent: uitbesteding - draagt een onderneming een bepaalde bedrijfsactiviteit over aan een gespecialiseerd bedrijf. Dat gaat in het vervolg de activiteit uitvoeren in opdracht van het eerste bedrijf.

Het overnemende bedrijf wordt daarmee verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. De overnemer neemt bij outsourcing vaak niet alleen de activiteit maar ook het uitvoerende personeel over van de uitbestedende onderneming. 

Veel activiteiten komen voor outsourcing in aanmerking. In het verleden besteedden bedrijven vooral de catering, receptie, portiersdienst, bewaking en schoonmaak uit; tegenwoordig worden ook IT, het call center, de boekhouding en de salaris- en/of personeelsadministratie veelvuldig uitbesteed.

Informatie over outsourcing

​Veelgestelde vragen over outsourcing

​• Waarom gaan bedrijven tot outsourcing over?
​• Hoe komt het dat de beoogde kostenbesparing in de praktijk nogal eens tegen blijkt te vallen?
​• Hoe om te gaan met bedrijfseigen regelingen?
​• Gaan uitzendkrachten in geval van outsourcing ook over naar het (nieuwe) bedrijf dat voortaan de uitbestede activiteit uitvoert?
​• Wat als een werknemer helemaal niet in dienst wil treden bij het insourcende bedrijf?

Advisering AWVN over outsourcing

• Begeleiden van het gehele traject, inclusief overleg met OR en vakbonden
• In kaart brengen van de verschillen in arbeidsvoorwaardenpakketten en het doorrekenen ervan (inclusief pensioen)
• Opstellen van overgangsmaatregelen
• Adviseren over de verschillende juridische aspecten