maandag 06 januari 2020

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op hoofdlijnen

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is sinds 1 januari 2020 van kracht.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen dat erop is gericht om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren, zoals maatregelen rond de positie van zelfstandigen, de verplichtingen van werkgevers in verband met arbeidsongeschiktheid en ziekte en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

In het whitepaper Wet arbeidsmarkt in balans op hoofdlijnen hebben AWVN-juristen Marco Veenstra en Jan Mathies alle onderdelen van de WAB voor u op een rij gezet.

Marco Veenstra
januari 2020
Download
Slot
0 reacties