09 mei 2018

Mensen met een beperking aan de slag helpen

U wilt arbeidsbeperkten aan de slag helpen. De brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ geeft u informatie over de doelgroepen, vormen van arbeidsrelaties, te nemen stappen en de beschikbare instrumenten.

De focus hierbij ligt op het aan werk helpen van mensen met een beperking die vallen onder de
banenafspraak en de Quotumwet.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden