KNVB betrekt medewerkers bij objectief selecteren met eigen workshop

Een jaar geleden begon de KNVB met objectief selecteren. De workshops die de voetbalbond op dat gebied volgde, werpen zijn vruchten af. “We leggen objectief selecteren niet van bovenaf op, maar nemen alle betrokkenen eerst goed mee in waarom we dit willen.”

Van noord tot zuid, van oost tot west. En door weer en wind. Op de Nederlandse voetbalvelden zijn wekelijks zo’n miljoen voetballers actief. De KNVB-leden zijn divers van leeftijd, gender, seksuele voorkeur en migratieachtergrond. Met zo’n gemêleerde achterban is het niet vreemd dat de KNVB als organisatie daarvan een afspiegeling wil zijn. Toch is dit niet de enige reden waarom de voetbalbond in 2018 gestart is met het diverser en inclusiever maken van haar personeelsbestand. HR-adviseur Marjolein Vermeulen: “Wij geloven dat we inclusievere besluiten kunnen nemen als onze organisatie diverser is. Als er meer verschillende inzichten en perspectieven betrokken worden.”

Adviezen uit workshops overgenomen

De KNVB formuleerde al eerder doelstellingen om diverser en inclusiever te worden. In 2021 is de bond gestart met objectieve werving en selectie. “We hebben toen drie bijzonder waardevolle workshops gehad over het onderwerp. Met de vacatureteksten zijn we meteen aan de slag gegaan. We hebben alles gedaan wat in de workshops werd geadviseerd, het belangrijkste is wel het afstappen van cv en motivatie en in plaats daarvan het stellen van functiegerichte vragen.”

Communicatief vaardig

De verschillen tussen de vacatures van toen en die van nu zijn flink, zegt Vermeulen. “De vacatures van vroeger waren best abstract en ‘groot’. De teksten zaten vol containerbegrippen, zoals de eis ‘communicatief vaardig’, die op zichzelf niet zoveel zegt. Nu zijn de vacatures veel concreter en ‘kleiner’, ze beschrijven bijvoorbeeld hoe een werkweek eruitziet.” Vrijwel alle vacatures van de KNVB zijn nu aangepast.

Meenemen in het verhaal

Voor het vervangen van het cv door vragen en het gestructureerd interviewen ruimt de KNVB meer tijd in. “Punt is dat we zelf geen eigen recruiters hebben die het web afstruinen naar geschikte kandidaten. We zijn wat kleiner en bij ons zijn het de leidinggevenden die een belangrijke rol spelen bij de selectie van kandidaten.” Die leidinggevenden worden uitgebreid meegenomen in het wat en hoe van objectief selecteren. “Maar vooral in het waarom,” zegt Vermeulen, “we willen dit niet van bovenaf opleggen, maar juist alle betrokkenen goed meenemen in het hele verhaal. We leggen uit waarom we dit belangrijk vinden en hoe wij hiermee onze werving-en-selectieproces verbeteren.”

Eigen KNVB-workshop

Dat meenemen en betrekken van leidinggevenden doet de KNVB op een slimme manier. “Bij HR hebben we één eigen workshop gemaakt. In een dagdeel praten we in kleinere groepjes de leidinggevenden bij. Daarbij gaan ze ook zelf aan de slag, aan de hand van een vacaturetekst van vroeger. Ze mogen aangeven wat hen daaraan opvalt. Zo ontdekken ze zelf wat wel en niet inclusief is. Omdat we de workshop bij voorkeur ‘live’ geven, heeft corona wat roet in het eten gegooid. Maar intussen zijn we zover dat in ieder geval 35 leidinggevenden de workshop hebben gevolgd. Nu is het de bedoeling dat ze hard met het vervolg aan de slag gaan. Eind 2022 willen we zover zijn dat we voor onszelf kunnen beoordelen of deze bewezen aanpak ook voor de KNVB werkt.”

De reacties op de workshop zijn enthousiast. Sommige leidinggevenden denken echter wel dat het op deze manier selecteren hen meer tijd kost. “Dat klopt ook,” zegt Vermeulen, “we willen dat meer mensen gaan solliciteren op onze functies. En dan kost het doornemen van alle reacties nu eenmaal meer tijd. Toch is dit wel wat we willen met de KNVB. Als HR kijken we overigens wel naar hoe we de leidinggevenden daarbij kunnen ondersteunen.”

Dit verhaal is opgetekend in maart 2022

Doe mee in onze Community of Practice

Eerst meer lezen over objectief selecteren?

Doe mee in onze Community of Practice

Lijkt het u interessant om onder begeleiding een jaar lang te gaan oefenen met objectief selecteren? Dat kan in onze Community of Practice!

LEES VERDER

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden