Een diversiteitsstatement als mooie eerste stap

Een van de stappen op weg naar een objectievere werving en selectie bij onderwijsinstelling Albeda is het aanpassen van vacatureteksten. Hoewel ze daar net mee zijn gestart, zijn de eerste resultaten veelbelovend. “Er is meer diversiteit in de reacties.”

Over het schrijven van vacatureteksten werd bij Albeda – het opleidingsinstituut voor mbo en volwasseneducatie – vroeger misschien wat te makkelijk gedacht. Dat is echter verleden tijd. Albeda is druk bezig met het aanpassen van vacatureteksten, vertelt Alie van der Bij, beleidsadviseur HRM van Albeda. “Een training heeft ons laten inzien dat je met een vacaturetekst soms onbewust mensen kunt uitsluiten. Door zo’n tekst aan te passen, kunnen meer mensen zich aangesproken voelen om te solliciteren. Dit is dan ook een van onze stappen op weg naar objectievere selectie.”

Inclusieve werkgever

Wie wil weten waarom Albeda daarmee is gestart, moet terug in de geschiedenis. Op verschillende momenten heeft de instelling laten zien werk te maken van inclusiever werven. Zoals in 2015, toen het actief ging meewerken aan de invulling van de Participatiewet. Of in december 2020, toen Albeda de Charter Diversiteit tekende, waarmee ze ambitie toonde om diversiteit en inclusie op de eigen werkvloer te realiseren. HRM heeft de opdracht gekregen om samen met de organisatie invulling te geven aan het thema ‘inclusieve werkgever’. Een inclusieve werkgever benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie. Ook zorgt ze ervoor dat alle werknemers hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen benutten.

“Om die opdracht vervolgens concreet handen en voeten te geven, is een werkgroep opgericht”, zegt Van der Bij. “Daar is uiteindelijk weer een pilotproject uit voortgekomen. 7 van onze in totaal 80 onderwijsteams onderzoeken nu samen met HRM en ons mobiliteitscentrum hoe we de werving en selectie kunnen objectiveren.” Wat bij dit alles opvalt, is de rol van het College van Bestuur van Albeda. “Zij ondersteunen een objectievere werving en selectie van harte.”

Training Inclusieve werving & selectie en Unconscious bias

Stap voor stap en uiterst zorgvuldig gaat Albeda te werk. Eerst herschrijven ze de vacatureteksten, daarna volgt bijvoorbeeld het aanpassen van de interviews. En eerst richten ze zich op de 7 betrokken onderwijsteams, daarna volgen hopelijk meer teams. “Om die anderen alvast enthousiast te maken, bieden we via onze Albeda Academie twee trainingen aan. Een training ‘Inclusieve werving & selectie’ en een training Unconscious bias, over de bij iedereen ingebakken neiging om iemand aan te nemen die op jou lijkt. Die eerste is voor iedereen die zich bezighoudt met werving en selectie. Die tweede bieden we heel breed aan, bijvoorbeeld ook aan docenten die studenten intaken. Het begint in mijn ogen echt met bewustwording.”

Tijd nodig

Volgens Van der Bij gaat er nog wel wat tijd overheen voordat objectieve selectie bij Albeda gemeengoed is. “Bijvoorbeeld IT-systemen moeten worden aangepast, zodat vacaturehouders bij een sollicitatie geen namen krijgen te zien. Zoiets heeft tijd nodig.” Wat ook even duurt: het doorlichten van de commissies die het selectieproces begeleiden. “Want hoe inclusief zijn die eigenlijk?” Wat scheelt is dat de onderwijsteams niet hoeven te worden overtuigd. “Zijn raken enthousiast door de aangeboden trainingen. En ze merken het enthousiasme bij de 7 pilotteams, dat werkt aanstekelijk.”

Andere sollicitanten

De vacatureteksten van Albeda Zorgcollege zijn inmiddels aangepast, met direct resultaat tot gevolg. Van der Bij: “Van het College van Bestuur hoorde ik dat sollicitanten hebben aangegeven dat ze zich aangesproken voelen door de nieuwe vacatureteksten. Van een van de vacaturehouders zelf begreep ik dat er meer en andere sollicitanten dan anders reageerden. Er was bijvoorbeeld meer diversiteit in reacties wat leeftijd en achtergrond betreft.”

Diversiteitsstatement

Een van de aanpassingen is even eenvoudig als effectief gebleken. “We hebben een diversiteitsstatement in de vacaturetekst opgenomen. Dat Albeda waarde hecht aan een diverse en inclusieve organisatie. Omdat werken in divers samengestelde teams ons innovatiever en creatiever maakt en het werken zelf leuker. Het is niet ingewikkeld, nee, maar nog niet alle onderwijsinstellingen hebben zoiets in de vacatureteksten staan. Wat mij betreft is het opnemen van een diversiteitsstatement in je vacaturetekst een mooie tip waar iedereen zijn voordeel mee kan doen.”

Dit verhaal is opgetekend in februari 2022

Doe mee in onze Community of Practice

Eerst meer lezen over objectief selecteren?

Doe mee in onze Community of Practice

Lijkt het u interessant om onder begeleiding een jaar lang te gaan oefenen met objectief selecteren? Dat kan in onze Community of Practice!

LEES VERDER

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden