09 mei 2023

AWVN-pensioenbenchmark 2023: eindelijk indexatie!

De 13de editie van de AWVN-pensioenbenchmark 2023 is verschenen. De context van deze editie is bijzonder: ondanks het lichte herstel van de dekkingsgraden van de pensioenfondsen gedurende 2022, zijn er aanzienlijke indexaties toegekend.

 

De AWVN-pensioenbenchmark 2023 geeft inzicht in de hoofdpunten van de pensioenregelingen van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland. Die is gebaseerd op pensioenregelingen van circa 60% van de alle werknemers. 

De pensioenbenchmark 2023 spitst zich toe op de volgende hoofdpunten van pensioenregelingen:
• type pensioenregelingen
• pensioenrichtleeftijd
• pensioenopbouw (middelloonregeling)
• franchise
• partnerpensioen op opbouwbasis
• werknemers- en werkgeverbijdrage
• beleidsdekkingsgraad per december 2022
• verleende indexaties in de periode 2021-2023.

In de benchmark zijn 97 pensioenfondsen onderzocht (55 OPF, 42 BPF). Hiermee geeft de AWVN-pensioenbenchmark een goed beeld van de Nederlandse pensioenfondsenmarkt per 1 januari 2023. Pensioenregelingen uitgevoerd door een verzekeraar, PPI (premie-pensioeninstelling), zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Voor veel fondsen was er eindelijk ruimte om te indexeren, ondanks een dalend pensioenvermogen als gevolg van een tegenvallend beursjaar. Die ruimte is voor een belangrijk deel het gevolg van gestegen rente, en in mindere mate van de versoepelde indexatieregels als voorschot op de wijziging van het Nederlandse pensioenstelsel.

Veel pensioenfondsen hebben gebruik gemaakt van de per 1 juli 2022 versoepelde indexatieregels die met terugwerkende kracht over 2022 toegepast konden worden. Diezelfde regels gelden ook voor de indexatiebesluiten over 2023.

Inflatie in de meeste gevallen hoger dan de indexatie
Het is het 13e achtereenvolgende jaar dat AWVN de pensioenbenchmark samenstelt. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de vorige 12 edities van de benchmark, is de indexatie: die was in 2022 gemiddeld bijna 7% en daarmee fors hoger dan in 2021. De opbouw bij een aantal fondsen is verhoogd bij een vrijwel onveranderd premieniveau.

Het jaar 2022 is ook het jaar van hoge inflatie. Grootste aanjager daarvan was de stijging van de energieprijs als gevolg van oorlog in de Oekraïne. De verleende indexaties liggen in veel gevallen onder de indexatieambitie (loon en/of prijs) van het pensioenfonds en onder het inflatieniveau.

Indexatie draagt bij aan herstel van vertrouwen
Dat er geïndexeerd wordt, ziet AWVN als een gunstige ontwikkeling: het draagt bij aan het herstel van het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel. Dat vertrouwen is essentieel, want Nederland staat aan de vooravond van de grootste pensioenhervorming in haar geschiedenis.

AWVN-cursus, AWVN-masterclass, AWVN-bijeenkomst, AWVN-webinar, AWVN-pensioenbenchmark AWVN-cursus, AWVN-masterclass, AWVN-bijeenkomst, AWVN-webinar, AWVN-pensioenbenchmarkDownload hieronder de AWVN-pensioenbenchmark 2023 (alleen voor leden).

Ervan uitgaande dat de nieuwe Pensioenwet op 1 juli 2023 ingaat, is 2022 het laatste jaar onder de huidige wetgeving. Vanaf 1 juli 2023 worden middelloonregelingen uitgefaseerd. Vanaf 2027 zijn alleen nog maar premieregelingen mogelijk.

Liever maatwerk?
AWVN voert met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen geregeld een benchmark pensioen op maat uit voor leden. Dat kan in de vorm van benchmarks waarin alle arbeidsvoorwaarden worden vergeleken (zodat een vergelijking van het totale arbeidsvoorwaardenpakket ontstaat), maar ook kan de benchmark alleen betrekking hebben op de pensioenregeling. Meer informatie

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden