23 december 2022

Wet toekomst pensioenen aangenomen door Tweede Kamer

Op donderdag 22 december is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet is het sluitstuk van de jarenlange discussie over modernisering van het aanvullende pensioen.

 

Met de invoering van de wet wordt pensioen persoonlijker en transparanter. Door iedere (oud-)werknemer een eigen pensioenpotje te geven, wordt beoogd het draagvlak voor het pensioenstelsel te vergroten.

Daarnaast stappen we in Nederland over op gelijke premiepercentages voor alle leeftijden. Daarmee sluiten we veel beter aan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarbij het niet vanzelfsprekend meer is dat een werknemers zijn of haar hele leven bij een werkgever of in een sector werkzaam is.

Ten slotte zal door de overstap naar een pensioenstelsel waar pensioenpremies centraal staan de voorspelbaarheid van de pensioenkosten sterk toenemen.

Eerste Kamer buigt zich nog over Wtp

Begin 2023 zal de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen behandelen. Volgens planning treedt de wet in werking op 1 juli 2023. Er zal een overgangsperiode gelden van 3,5 jaar.

Sociale partners zullen in deze periode afspraken maken over de inhoud van de nieuw af te spreken pensioenregeling. Daarbij zal een keuze gemaakt moeten worden tussen een pensioenregeling die meer de nadruk legt op persoonlijke keuzevrijheid dan wel solidariteit en collectiviteit centraal stelt.

Beiden pensioenregelingen hebben hun eigen specifieke kenmerken. Het is van belang om met de ondernemingsraad of vakorganisaties in gesprek te gaan om te bezien welke pensioenregeling het beste bij uw onderneming of sector past.

Aan de slag met het nieuwe pensioenstelsel

De meeste pensioenuitvoerders verlangen in 2024 of begin 2025 een uitgewerkt plan van sociale partners waarin de afspraken voor de nieuwe pensioenregeling zijn vastgelegd. Het is dan ook van belang nu aan de slag te gaan met het nieuwe pensioenstelsel.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden