11 maart 2024

Alle cijfers pensioenregelingen en transitieplannen in één overzicht

Werkgeversvereniging AWVN heeft deze week het pensioendashboard gelanceerd. In de online-omgeving worden alle cijfers en afspraken verzameld uit nieuwe pensioenregelingen en transitieplannen. Het is de eerste omgeving waar deze data op één plek inzichtelijk zijn gemaakt. Leden van AWVN kunnen de gegevens gebruiken om een ‘pensioenbenchmark’ uit te voeren.

AWVN-pensioendashboard

Bekijk alle cijfers en afspraken over pensioen

Ga naar het dataportaal

Het pensioendashboard is onderdeel van het AWVN-dataportaal. De data die AWVN invoert zijn afkomstig uit gepubliceerde transitieplannen en onderhandelingsresultaten. Deze gegevens zijn vaak al inzichtelijk voor werkgevers, alleen niet op één plek. In plaats van honderden pagina’s door te spitten, kunnen AWVN-leden alle cijfers en afspraken nu in één overzicht bekijken binnen het dashboard.

Wat is er te zien in het pensioendashboard?

In het dashboard krijgen AWVN-leden inzicht in de hoofdpunten van de pensioenregelingen van ongeveer 90 pensioenfondsen. Dit komt neer op circa 60 procent van alle actieve deelnemers aan pensioenregelingen. Om ervoor te zorgen dat de data actueel blijven, wordt het pensioendashboard steeds aangevuld met data uit nieuw gepubliceerde transitieplannen en/of onderhandelingsresultaten.

Het pensioendashboard geeft onder meer inzicht in de hoogte van de totale premie die sociale partners besteden aan de arbeidsvoorwaarde pensioen. Zowel op werknemers- als werkgeversniveau. Daarnaast is ook te zien voor welke type pensioenregeling andere werkgevers kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een flexibele of een solidaire premieregeling. Verdere data die werkgevers kunnen bekijken zijn onder andere: beoogde transitiemoment, de hoogte van het nabestaandenpensioen en de hoogte van de compensatie en gekozen compensatievorm.

Wet toekomst pensioenen: alle smaken op een rij

Voor werkgevers is het handig om inzicht te krijgen in pensioendata. Alle werkgevers moeten in de komende jaren namelijk hun pensioenregeling aanpassen. Werkgevers die hun pensioenregeling bij een pensioenfonds hebben ondergebracht, moeten uiterlijk 1 januari 2025 definitieve afspraken hebben gemaakt over de nieuwe pensioenregeling en het al dan niet ‘invaren’ van de opgebouwde pensioenen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ‘transitieplan’.

Het pensioendashboard geeft AWVN-leden inzicht in het soort afspraken dat andere werkgevers al hebben opgenomen in de transitieplannen. Aan de hand van de ingevoerde data kunnen werkgevers de eigen situatie goed vergelijken met wat de rest van de markt doet. Ook kunnen ze inspiratie putten uit de al ingevoerde gegevens, bijvoorbeeld bij het vormgeven van de eigen afspraken.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden