Home / Objectieve rechtvaardiging

Objectieve rechtvaardiging

Logo AWVN-werkgeverslijnOp het gebied van gelijke behandeling geldt dat, als onderscheid wordt gemaakt op één van de in de wet genoemde gronden er niet altijd ook sprake hoeft te zijn van verboden onderscheid.

Alle vormen van indirect onderscheid zijn toegestaan als het onderscheid objectief te rechtvaardigen is. Dit geldt ook voor enkele vormen van direct onderscheid (op grond van leeftijd, alsmede omvang of duur van de arbeidsovereenkomst).

Om te beoordelen of er sprake is van een objectieve rechtvaardiging moeten drie zaken zijn aangetoond:
1. het gemaakte onderscheid moet een zwaarwegend doel dienen en de handelswijze die tot het onderscheid leidt, moet aan een werkelijke behoefte van de onderneming beantwoorden (legitimiteit).
2. het gemaakte onderscheid is (het meest) geschikt en passend om het gestelde doel te bereiken (doelmatigheid).
3. het gemaakte onderscheid is noodzakelijk om het doel te bereiken (proportionaliteit).