dinsdag 29 november 2022

MDIEU-subsidie ook voor individuele bedrijven

Sinds 2021 is het mogelijk voor sectoren om met de subsidieregeling MDIEU te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het eerder uittreden via een RVU-regeling. Onlangs is de eerste evaluatie van de subsidieregeling gepubliceerd. Minister Schouten kondigt aan deze na de zomer van 2023 ook open te stellen voor individuele bedrijven. In dit artikel neemt AWVN u mee langs de belangrijkste conclusies van de evaluatie.

De belangrijkste cijfers op een rij

  • MDIEU-subsidie verleend voor activiteitenplannen van 53 sectoren;
  • Deze sectoren vertegenwoordigen 40-45% van de werkgelegenheid in Nederland;
  • 26 activiteitenplannen zetten ook in op eerder uittreden met een regeling voor vervroegd uittreden (RVU);
  • Daarvoor is 60% van de €250 miljoen subsidie aangevraagd.

Subsidie komt op goede plek terecht

Uit de evaluatie blijkt dat de MDIEU-subsidie vooral terechtkomt bij de sectoren met een relatief grote uitdaging rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk. Ook wordt geconcludeerd dat de activiteitenplannen goed aansluiten bij deze uitdagingen, met DI-activiteiten gericht op zowel fysieke als mentale werkbelasting. Het lijkt er daarmee op dat de subsidie bij de goede functies terechtkomt, waar dit het hardst nodig is.

MDIEU-subsidie voor individuele bedrijven

Uit de evaluatie blijkt dat in minder goed georganiseerde sectoren bedrijven moeite hebben met aanvragen van de subsidie, bijvoorbeeld omdat er geen goede sectorsamenwerking mogelijk is. De regeling wordt daarom ook opengesteld voor individuele bedrijven (en kleinere sectoren). Minister Schouten kondigt aan dat het aanvraagtijdvak hiervoor na de zomer van 2023 zal zijn. Zodra er meer bekend is over het aanvraagtijdvak voor individuele bedrijven, zullen wij u verder informeren.

Drempelbedrag moet omlaag

Op dit moment is het minimumbedrag van de aangevraagde subsidie €125.000. Uit de evaluatie blijkt echter dat de hoogte van deze drempel een belemmering vormt voor (kleinere) sectoren, omdat het lastig is om op deze schaal DI-activiteiten te organiseren. Om het voor individuele bedrijven en kleinere sectoren en branches makkelijker te maken om subsidie aan te vragen, zal het drempelbedrag worden verlaagd.

Meer ondersteuning voor werkgevers

De administratieve eisen voor de MDIEU-subsidie blijken voor sommige werkgevers te hoog. De minister kondigt aan om naast de actualisatie en uitbreiding van de menukaart meer duidelijke voorlichting te verstrekken, zoals betere informatievoorziening voor het opstellen van activiteitenplannen en meer ondersteuning bij het aanvragen van subsidie.

MDIEU 2023

Het eerstvolgende aanvraagtijdvak is van 9 t/m 31 januari 2023. Sectoren kunnen dan aanvragen voor activiteitenplannen indienen.

AWVN kan u daarbij helpen.

AWVN: uitbreiding naar individuele bedrijven positief

AWVN vindt het belangrijk dat werkgevers en werkenden voortdurend investeren in duurzame inzetbaarheid. Niet alleen vergrijst het personeelsbestand in veel sectoren en zal de instroom van jongeren beperkt zijn, ook andere ontwikkelingen (o.a. technologische) maken dat werk verandert. Daarom is het belangrijk om samen met medewerkers te zorgen dat ze nu en in de toekomst gezond, bekwaam en met plezier blijven werken. De MDIEU-regeling ondersteunt werkgevers daarbij.

Dat de MDIEU-subsidie vooral terechtkomt bij die sectoren die de meeste uitdagingen hebben rond zwaar werk en duurzame inzetbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de doeltreffendheid. Echter, AWVN ziet dat er bedrijven bestaan met dezelfde uitdagingen, maar waar sectorsamenwerking niet mogelijk is. Daardoor kunnen deze bedrijven geen subsidie aanvragen, terwijl ook zij de ondersteuning goed kunnen gebruiken. Of de kennis en/of capaciteit ontbreekt om uitvoering te geven aan de plannen. Daarom vindt AWVN het positief dat de MDIEU-regeling wordt opengesteld voor individuele bedrijven en kleinere sectoren en het ministerie de informatievoorziening verbetert. Dit ondersteunt ook die werkgevers om verder te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

0 reacties