donderdag 14 oktober 2021

Eerste Kamer neemt wet betaald ouderschapsverlof aan

De Eerste Kamer heeft op 12 oktober 2021 ingestemd met het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof. Ouders krijgen daardoor vanaf 2 augustus 2022 gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon).

Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. De wet geldt ook bij kinderen die al geboren zijn vóór de invoering van de wet, voor zover zij nog in het eerste levensjaar zijn en voor zover er nog recht op ouderschapsverlof is. De Kamer nam ook een motie aan waarin zij de regering oproept om het doorbetalingspercentage te verhogen van 50% naar 70%. Of de regering deze motie gaat uitvoeren is nog niet bekend.

0 reacties