Leven lang ontwikkelen (vijf-fasenmodel)

Logo AWVN-werkgeverslijnWerkenden die duurzaam inzetbaar willen blijven, moeten continu (bij-)leren: een leven lang ontwikkelen (LLO). Maar werkgevers vragen zich af wat hún belang is om hiermee aan de slag te gaan. AWVN ontwierp een model waarin de behoeften en inspanningen op het gebied van ontwikkelen van het bedrijf gekoppeld zijn aan die van de werkenden: het vijf-fasenmodel.

Het vijf-fasenmodel biedt werkgevers houvast op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Lees hierover meer in de publicatie ‘Een leven lang ontwikkelen, nut en noodzaak voor werkgever’. Daarin vertellen Margreet Xavier en Ditmer Rouwenhorst van AWVN over het model en de achterliggende gedachten om die te ontwikkelen.