08 september 2023

Mag een derdelander uit Oekraïne nu nog werken?

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) op 4 september te bevriezen voor derdelanders uit Oekraïne. Dit tot de Raad van State uitspraak doet in hoger beroep. De voorlopige bevriezing heeft ook gevolgen voor mensen uit Oekraïne die in Nederland arbeid in loondienst verrichten.  

AWVN berichtte eerder over de ontheemdenrichtlijn voor Oekraïense vluchtelingen. Hierbij kwamen verschillende groepen aan de orde:
1. ontheemden met de Oekraïense nationaliteit
2. vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben maar na 4 maart 2023 nog onder de Richtlijn vallen, omdat zij bijvoorbeeld een verblijfsstatus hebben in Oekraïne of familielid zijn van een Oekraïense onderdaan
3. vluchtelingen uit Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne en dus niet de Oekraïense nationaliteit hebben.

Het vervallen van de bescherming op basis van de Richtlijn waarvan in dit bericht sprake is, heeft alleen betrekking op deze laatste groep. Lees ook ons vorige bericht over dit onderwerp.

Wat is er aan de hand?

Eerder is gecommuniceerd dat per 4 september 2023 ontheemden met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning niet langer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne (RTB) vallen. Echter, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de gevolgen van de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders te bevriezen tot de Raad van State uitspraak doet over de rechtmatigheid van deze beëindiging.

Dit betekent dat derdelanders tot die tijd in Nederland mogen blijven, recht houden op de voorzieningen én mogen werken zonder dat de werkgever een tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Derdelanders krijgen van de IND hierover een brief. In deze brief is uitgelegd dat het O-document langer geldig blijft. Meer uitleg hierover is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Ontheemden die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen arbeid in loondienst verrichten in Nederland zonder werkvergunning (officieel: tewerkstellingsvergunning of twv). Als u een ontheemde uit Oekraïne bij u wilt laten werken geldt er een meldplicht. U kunt deze melding doen bij het UWV via het werkgeversportaal. De werknemer kan twee werkdagen nadat de melding is gedaan starten met werken. Op de website van het UWV kunt u meer informatie vinden over het doen van de melding.

De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningplicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst hebben geldt ook vanaf 4 september 2023 nog voor deze derdelanders. Dit blijft gelden tot aan het moment dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan over de rechtmatigheid van de beëindiging van de tijdelijke bescherming voor derdelanders met tijdelijk verblijf in Oekraïne. Zodra hierover duidelijkheid is , wordt deze informatie gedeeld via de website van de rijksoverheid.

O-document

Als u wilt nagaan of een persoon ook na 4 september 2023 onder de bescherming van de Richtlijn tijdelijke bescherming valt, dan kunt u controleren of het O-document geldig is tot na 4 september 2023. De groep derdelanders met een tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne ontvangt van de IND een brief waarmee de geldigheid van het O-document wordt verlengd.

Aan de hand van het O-document en deze verlengingsbrief kunt u controleren of een ontheemde aanspraak kan maken op de rechten die voortvloeien uit de RTB. U kan controleren of het O-document en de brief bij elkaar horen aan de hand van de naam en het v-nummer van de ontheemde. Meer informatie over het bewijs van verblijf (O-document, sticker en eventueel een verlengingsbrief) staat op de website van de IND. Houd deze website in de gaten aangezien de informatie wordt geactualiseerd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden