01 april 2022

Vrij werken voor Oekraïners en meldingsplicht

Oekraïense vluchtelingen mogen, zoals eerder gemeld, vanaf 1 april 2022, vrij werken in Nederland. Wel moeten werkgevers hun aanmelden bij het UWV. Inmiddels is het formulier waarmee werkgevers de melding moeten doen, beschikbaar.

 

Om de vluchtelingen te mogen laten werken, dient de werkgever hun ten minste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij het UWV aan te melden. De werkgever ontvangt een ontvangstbevestiging van het UWV, maar hoeft deze niet af te wachten. Wijziging van de werkzaamheden of de duur moeten werkgevers doorgeven met een apart formulier. Dit is nog in ontwikkeling.

Benodigde informatie voor het invullen van het UWV-formulier
De vluchtelingen uit de Oekraïne worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente, inclusief gemeentelijke opvang waar zij (tijdelijk) verblijven. Zij worden automatisch ingeschreven in de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) en zijn daarmee bekend bij de IND en krijgen een BSN-nummer.
Zonder BSN-nummer kan een vreemdeling in Nederland niet werken voor een Nederlandse werkgever. De werkgever heeft een BSN-nummer nodig voor de opgave van de loonbelasting. Daarnaast kan de vreemdeling met een BSN-nummer een bankrekening openen.
Voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst en het uitbetalen van het salaris, gelden vervolgens de regels op basis van het Nederlandse arbeidsrecht. Zo zal in ieder geval het minimumloon moeten worden betaald, inclusief 8% vakantiebijslag, moet het salaris giraal betaald worden, et cetera.

Let op (1) De vluchtelingen mogen alleen werken op basis van een arbeidsovereenkomst, niet op basis van zelfstandige arbeid.

Let op (2) Het niet melden of niet melden van de juiste informatie op het formulier, kan leiden tot boetes op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).

Let op (3) De administratieve procedures en het papierwerk, o.a. het verkrijgen van een verblijfsdocument, zal na-ijlen. In verband daarmee luidt het advies zo snel als mogelijk een melding te doen met de beschikbare informatie en deze melding aan te vullen zodra de definitieve verblijfsdocumenten ontvangen zijn.

Terugwerkende kracht
Tot en met 15 april 2022 geldt een overgangsperiode waarin werkgevers de mogelijkheid krijgen om een melding te doen, ook wanneer de werkzaamheden al zijn aangevangen. Na deze datum geldt de meldingsplicht, waaronder de eis van een melding ten minste twee werkdagen voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden, onverkort.
Het niet naleven van deze nieuwe meldplicht is beboetbaar op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. Werknemers uit Oekraïne die op of na 4 maart 2022 zijn gestart met werken, kunnen tot en met 15 april 2022 ook achteraf (alsnog dus) gemeld worden. Wanneer tussen 4 maart en 1 april 2022 een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (TWV) is ingediend door een werkgever, dan wordt deze aanvraag als melding beschouwd.

Voor meer informatie over het vrij werken voor Oekraïners en de meldingsplicht, kunnen leden contact opnemen met Ruud Blaakman (06 2264 42739; blaakman@awvn.nl) of Armand Lahaije (06 2393 1089; a.lahaije@awvn.nl) van het adviesteam Internationaal/fiscaal van AWVN.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden