14 augustus 2020

Mensen met een beperking aan de slag helpen

U wilt iemand met een beperking aan de slag helpen. Deze brochure geeft u informatie
over de doelgroepen, vormen van arbeidsrelaties, te nemen stappen en de beschikbare
instrumenten. We focussen hierbij op het aan werk helpen van mensen met een beperking
die vallen onder de banenafspraak en de Quotumwet.

Download hier de brochure Mensen met een beperking aan de slag helpen
Mensen met een beperking aan de slag helpen (versie juni 2020)

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden