Nijestee: Preference geeft houvast bij vormgeven hybride werken

Woningcorporatie Nijestee in Groningen is op zoek naar een goede invulling van hybride werken. Wat vinden medewerkers belangrijk? Om daarvan een goed beeld te krijgen werd Preference (How2Work) ingezet: een laagdrempelig middel om goed zicht te krijgen op de wensen en voorkeuren van medewerkers. Jelle Visser van Nijestee: ‘Mooie bijvangst van Preference is dat alleen al het gebruik ervan de betrokkenheid verhoogt.’

Veel organisaties worstelen ermee: na twee jaar thuiswerken is iedereen blij weer collega’s te kunnen zien, maar volledig terug naar kantoor wil eigenlijk niemand. Hoe vul je hybride werken optimaal in? Wat zijn de wensen van medewerkers en wat is daarvoor nodig vanuit de werkgever?

Hybride werken
Jelle Visser

Woningcorporatie Nijestee in Groningen heeft tweehonderd medewerkers, van wie het overgrote deel een kantoorfunctie heeft. “We hebben in coronatijd veel thuisgewerkt en doen dat nog steeds wel,” zegt Jelle Visser, programmamanager excellente dienstverlening bij Nijestee. “Maar vanuit de organisatie hadden we ook behoefte aan houvast: wat hebben we nodig om hybride werken een duurzaam succes te maken? Daarvoor heb je inzicht en afstemming nodig.”

Prioriteiten aangeven: verbinding staat op 1

Een werkgroep binnen Nijestee ging in scrumsessies aan de slag met de toekomst van hybride werken. Om de meningen van alle medewerkers te peilen, besloot de organisatie de Preference-tool van AWVN in te zetten. Met deze tool kunnen medewerkers prioriteiten aangeven in onderwerpen als werk-privébalans, IT-faciliteiten, verbinding, kantoor als ontmoetingsplek en thuiswerkvergoeding. Naast deze prioritering kunnen medewerkers in een open invulveld opschrijven wat ze belangrijk vinden bij hybride werken.

De uitkomsten waren ‘toch wel enigszins verrassend’, zegt Visser. Het onderwerp ‘verbinding’ kreeg van alle medewerkers samen de hoogste prioriteit. “Ook in de open comments zien we terug dat er een sterke behoefte is om met verbinding aan de slag te gaan.” Slechts één materieel onderwerp – IT-faciliteiten – haalde de top 5.

Input van iedereen

“Preference is heel praktisch en waardevol voor het vormgeven van hybride werken,” vindt Visser. “Je hebt een mooi transparant middel om te zorgen dat iedereen input kan geven en om samen keuzes vorm te geven. We hadden bijvoorbeeld al ideeën over het herinrichten van onze kantoorruimte als ontmoetingsplek. Preference bevestigt die behoefte.”
Zo’n driekwart van de medewerkers vulde de Preference-tool in. Nog eens veertig medewerkers meldden zich vervolgens aan voor een dialoogsessie van 2,5 uur. “Die sessies vormen een mooie aanvulling,” zegt Visser, “omdat je daarin een beter beeld krijgt van waaróm mensen bepaalde onderwerpen belangrijk vinden en hoe ze die willen vormgeven.”
Die uitwerking gaat de komende tijd plaatsvinden. “We hebben nu allerlei concrete aanknopingspunten om actie op te ondernemen. We gaan de komende tijd met zes daarvan aan de slag. Dat varieert van het kantoor meer als ontmoetingsplaats inrichten tot afspraken maken over de bereikbaarheid van thuiswerkers.”

Preference vergroot betrokkenheid medewerkers

Het mooie aan Preference en de dialoogsessies vindt Visser dat alleen al het meedoen zorgt voor meer betrokkenheid. “De tool en de onderwerpen die daarin aan de orde komen, waren toch even het gesprek van de dag. Dat heeft een soort olievlekwerking. Iedereen is er positief over dat we ermee aan de slag gaan. Dat de tool goed in elkaar zit en de dialoogsessies deskundig werden begeleid, zorgt voor vertrouwen en betrokkenheid. Dat is een mooie bijvangst.”

Alex VerheijdenAWVN-adviseur Alex Verheijden over Preference en hybride werken
Veel bedrijven worstelen met het vormgeven van hybride werken. Daarom hebben we Preference hiervoor ook geschikt gemaakt. De afgelopen jaren hebben veel klanten de tool al gebruikt om de meningen te peilen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden.

De tool dwingt mensen om een keuze te maken in de zestien onderwerpen die we rondom hybride werken hebben gedefinieerd, zoals verbinding en werk-privébalans. Mensen geven aan hoe tevreden ze nu over die onderwerpen zijn en hoe belangrijk ze die vinden. De tool kost weinig tijd, werkt intuïtief en geeft de werkgever een helder beeld van de wensen en prioriteiten van medewerkers.

Werkgevers kunnen de inzet van de tool combineren met dialoogsessies over de uitkomsten. Dat levert waardevolle gesprekken en inzichten op. Je hoort dan ook waaróm mensen bepaalde dingen belangrijk vinden. Daar ligt een prachtige kans om mensen meer te betrekken bij hun werk. In een krappe arbeidsmarkt maakt die betrokkenheid dat mensen ergens gaan of blijven werken.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden