Wet overgang van onderneming

Logo AWVN-werkgeverslijnIn veel gevallen zal bij outsourcing, splitsing, fusie of overname de Wet overgang van onderneming van toepassing zijn. Daarbij gaan de betrokken werknemers in beginsel automatisch mee over naar de insourcer met behoud van hun rechten en plichten.

Toepasselijkheid Wet overgang van onderneming
Het doel van de Wet overgang van onderneming (art. 7:662 e.v. BW) is het beschermen van de positie van werknemers als de onderneming waarin zij werkzaam zijn, wordt overgedragen aan een andere ondernemer.
De regeling van de Wet overgang onderneming is niet alleen van toepassing als een gehele onderneming wordt overgedragen zoals bij een fusie of overname, maar ook als de overdracht een onderdeel van een onderneming betreft, zoals in feite vaak het geval is bij outsourcing.
Voorwaarde voor de toepasselijkheid van de wet bij de overdracht van een onderdeel van een onderneming is wel dat er sprake is van de overgang van een duurzame economische activiteit. Relevante factoren in dit verband zijn onder meer:
• de aard van de betrokken activiteit
• of materiële activa zijn overgedragen
• de waarde van de immateriële activa op het moment van overdracht
• of vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer in dienst is genomen
• in welke mate de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen
• of de activiteiten zijn onderbroken en hoe lang een eventuele onderbreking heeft geduurd.
De genoemde factoren kan men niet los van elkaar zien. Het gaat er om of het samenhangend geheel van elementen leidt tot de conclusie dat een onderdeel van een onderneming is overgedragen zodat de activiteiten kunnen worden voortgezet.

Afgeschermd voor leden

Log in via de inlogbutton rechtsboven op deze pagina of maak hieronder een tijdelijk account aan.

0 reacties