Objectieve rechtvaardiging, wat zijn de criteria?

Logo AWVN-werkgeverslijnDe wet gelijke behandeling bepaalt dat werkgevers geen onderscheid mogen maken op grond van godsdienst/levensovertuiging, politieke gezindheid
ras, afkomst, geslacht, zwangerschap, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid (biseksuele gerichtheid), handicap en burgerlijke staat.

Alle vormen van indirect onderscheid zijn echter toegestaan als het onderscheid objectief te rechtvaardigen is. Dit geldt ook voor enkele vormen van direct onderscheid (op grond van leeftijd, omvang of duur van de arbeidsovereenkomst).

De drie criteria voor objectieve rechtvaardiging

Om te beoordelen of er sprake is van een objectieve rechtvaardiging moeten drie zaken zijn aangetoond:

  1. het gemaakte onderscheid moet een zwaarwegend doel dienen en de handelswijze die tot het onderscheid leidt, moet aan een werkelijke behoefte van de onderneming beantwoorden (legitimiteit).
  2. het gemaakte onderscheid is (het meest) geschikt en passend om het gestelde doel te bereiken (doelmatigheid).
  3. het gemaakte onderscheid is noodzakelijk om het doel te bereiken (proportionaliteit).

Algemene wet gelijke behandeling

 

0 reacties