Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Logo AWVN-werkgeverslijnDe Wet op de ondernemingsraden (WOR, wettekst) bepaalt dat een personeelsvertegenwoordiging kan worden ingesteld bij ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Voor ondernemingen waar in de regel meer dan tien maar minder dan 50 personen werken, kan de ondernemer een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. De ondernemer móet dit doen als de meerderheid van het personeel daar om vraagt.

De WOR kent aan de PVT diverse rechten en faciliteiten toe, zoals het recht op informatie en het recht op instemming bij een werktijdregeling. De wettelijke rechten en faciliteiten van de PVT zijn over het algemeen minder vergaand dan die van de Ondernemingsraad. Het is niet verplicht voor de PVT een reglement te maken, ongeacht of die PVT vrijwillig of verplicht is ingesteld. Toch kan het verstandig zijn voor zowel de verkiezingen als voor de werkwijze van de PVT bepaalde regels op te stellen.

 • Leidraad personeelsvertegenwoordiging

  Cover Leidraad PVT (SER)De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in oktober 2015 een vernieuwde versie van Leidraad personeelsvertegenwoordiging gepubliceerd.

  In Leidraad PVT staat een modelreglement met uitleg over wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de personeelsvertegenwoordiging is geregeld. De vorige versie van deze leidraad was van 2010. De vernieuwing is mede gebaseerd op wijzigingen die in de zomer van 2015 in het Voorbeeldreglement ondernemingsraden zijn opgenomen.

  Inhoud: de systematiek van medezeggenschap in de WOR. de wettelijke regeling van de PVT, regels voor de verkiezing en de werkwijze van de PVT, het PVT-reglement, modelreglement PVT.
  Bijlagen: taken en bevoegdheden van de PVT voortvloeiend uit enkele andere wetten en regelingen, afspraken tussen PVT en ondernemer.

  Download deze SER-publicatie

0 reacties