Beloning is primair de tegenprestatie van de werkgever voor de arbeid die de medewerker levert. Maar beloningsbeleid gaat veel verder dan die ruilrelatie. Daarom hanteren veel organisaties samenhangend beloningsbeleid dat de organisatiedoelen ondersteunt. Iedere organisatie zal in samenhang met de strategische speerpunten van het bedrijf keuzes maken.

Er is een schat aan data voor werkgevers beschikbaar in het AWVN-dataportaal. Dit dataportaal bevat dashboards met inzichten over HR-thema’s als cao en arbeidsvoorwaarden, belonen, pensioen, mobiliteit en verzuim.

Het uitgangspunt voor de advisering van AWVN is dat beloningsbeleid gekoppeld moet zijn aan de (strategische) doelstellingen van de organisatie. Aan organisaties – en dus aan de medewerkers – worden hoge eisen gesteld als het gaat om resultaatgerichtheid, wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. De afgelopen decennia heeft zich dat vertaald in resultaatgerichte en beoordelingsafhankelijke beloningssystemen.

De AWVN-beloningsmonitor in 47 seconden
De AWVN-beloningsmonitor in 47 seconden
0 reacties