Strategische personeelsplanning

Steeds meer bedrijven werken aan het optimaliseren van de personeelsbezetting – nu en in de (nabije) toekomst. Bedrijven moeten wendbaar zijn; tijdig kunnen inspelen op veranderingen is steeds vaker cruciaal. Met eigen beleid voor personeelsplanning kunnen werkgevers effectief en efficiënt omgaan met de kwalitatieve én kwantitatieve personele bezetting in de toekomst.

Het AWVN-model voor strategische personeelsplanning
Aan de hand van een praktisch digitaal doe-het-zelfmodel ontwikkelt u in zes stappen een plan van aanpak voor de personeelsplanning in uw organisatie. U bent met dit model in staat om zelf het kwalitatieve en kwantitatieve verschil (de GAP) tussen de huidige en de toekomstige personeelsbezetting in kaart te brengen en plannen te maken om deze GAP te overbruggen. Door gebruik te maken van het gedigitaliseerde AWVN-model – met gestructureerde formats – blijft uw investering in tijd en geld beperkt. AWVN-adviseurs begeleiden u en/of uw team bij de start en adviseren u bij het opstellen van het plan van aanpak voor de GAP.
Dit model is bij uitstek geschikt voor kleine en middelgrote organisaties.

De zes stappen:
1. u brengt interne en externe ontwikkelingen in kaart
2. u vertaalt deze ontwikkelingn naar afdelingen en functies
3. u stelt een indicatief formatieplan op
4. u maakt een vlootschouw van de huidige bemensing
5. u maakt op basis van 3. en 4. een GAP-analyse
6. u maakt een plan van aanpak.

De voordelen:
• de modulaire opbouw van het model maakt gefaseerd implementeren mogelijk
• u bespaart onnodige kosten voor externe begeleiding
• ervaren AWVN-adviseurs trainen, adviseren en begeleiden; één dagdeel instructie bij en overdracht van het model en één dagdeel advies en begeleiding bij de implementatie.

Investering: op maat, vanaf € 4.500 (excl. btw).

0 reacties