AWVN-netwerken: algemene informatie

Wilt u ook met andere werkgevers in contact komen? Meld u dan aan voor één van de AWVN-netwerken. U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Bianca Verdegaal.
Vanzelfsprekend vinden netwerkbijeenkomsten online plaats als de regels van het RIVM dat vereisen.

AWVN heeft verschillende netwerken van en voor AWVN-leden. Deze komen geregeld bijeen om informatie en ervaringen uit te wisselen op het gebied van HRM.

De leden van AWVN vormen zelf een krachtig netwerk. AWVN zorgt ervoor dat zij elkaar geregeld persoonlijk treffen tijdens de bijeenkomsten van de verschillende netwerken. De netwerken zijn regionaal of sectoraal georiënteerd, of gericht op een specifiek thema.

Vakgenoten ontmoeten in een informele setting, actuele sociaaleconomische ontwikkelingen uitdiepen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren: daar draait het in de netwerken om. Contacten van onschatbare waarde – ook voor AWVN zelf. Want de bijeenkomsten zijn ook bedoeld om de mening van de leden te horen: AWVN krijgt zo een scherp beeld van wat er in de praktijk speelt. Belangrijk, want bij de totstandkoming van de standpunten van VNO-NCW spelen de praktijkgeluiden van AWVN-leden een belangrijke rol.

Bekijk in het overzicht hieronder welk netwerk het beste bij u past. Ontdek in het filmpje de kracht van de netwerken die AWVN te bieden heeft.

 • Overzicht AWVN-netwerken
  Regionale netwerken
  Netwerk Noord
  Voor AWVN-leden in Friesland, Groningen en Drenthe. Dit netwerk komt bijeen in de Meerwold in Groningen of bij een van de bedrijven uit dit netwerk.
  Dispuut Zuidoost
  Voor AWVN-leden in de provincie Limburg en omgeving van de Peel.
  Sectorale netwerken
  HRM-groep Industrie Mainport
  Voor HR-professionals in de sectoren Industrie en Vervoer.
  Platform Strategische HR-vraagstukken Petrochemie
  Voor HR-professionals die in de petrochemie werkzaam zijn.
  Thematische netwerken
  CIO (Contactgroep Informeel Overleg)
  Voor managers arbeidsvoorwaarden (compensation & benefits) van (middel)grote bedrijven
  Netwerk vitaliteit en gezondheid
  Het ledennetwerk Vitaliteit en gezondheid (een samenvoeging van de netwerken Duurzame inzetbaarheid en Arbeid en vitaliteit) richt zich op onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, vitaliteit, Arbo en gezondheid.
  Medezeggenschap
  Het netwerk Medezeggenschap is een netwerk waarbij AWVN-specialisten en leden tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen om van gedachten te wisselen over medezeggenschapsvraagstukken.
  Beleidscommissie
  De beleidscommissie vormt het klankbord voor de Beleidsorganisatie van AWVN. Ongeveer 15 prominente AWVN-leden toetsen de plannen van het bureau, scherpen die aan, denken mee over de inhoudelijke invulling en beoordelen voortgang en resultaat.
  Inspiratienetwerk
  Besloten dispuut van de deelnemers aan de studiereizen die AWVN organiseert.
  Jong AWVN
  Het netwerk Jong AWVN biedt jonge HR-professionals (tot 35 jaar) een platform om op een laagdrempelige manier in contact te komen met jonge collega’s om ervaring en kennis uit te wisselen. Tevens kan het netwerk helpen bij het aanscherpen van meningen en visies op HR-zaken.
  Netwerk brancheverenigingen
  Netwerk voor secretarissen van alle aangesloten branches, inclusief de branches die via MKB-arbeidsvoorwaarden zijn aangesloten.
  Netwerk reorganiseren
  Netwerk groeibedrijven
  Vooral voor scale-ups, maar ook voor alle andere organisaties die uitdagingen ervaren op het gebied van groei, structuur en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.
Waarom aansluiten bij een van de AWVN-netwerken?
Waarom aansluiten bij een van de AWVN-netwerken?
In een kleine twee minuten uitgelegd!
0 reacties