01 oktober 2021

Herintroductie WTV

Per vandaag, 1 oktober 2021, aansluitend op het aflopen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), treedt de Beleidsregel werktijdverkorting (WTV) 2004 weer in werking.

 

Deze Beleidsregel maakt het (opnieuw) mogelijk dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontheffing van het verbod op werktijdverkorting verleent. De Beleidsregel van de minister waarin was geregeld dat de minister van SZW per 17 maart 2020 geen ontheffingen meer verleende, wordt ingetrokken. Met het intrekken van die Beleidsregel herleven de Beleidsregels ontheffing verbod op Werktijdverkorting 2004.

Het verlenen van ontheffingen op basis van die Beleidsregels werktijdverkorting 2004 werd in maart 2020 stopgezet, vanwege de explosieve toename van het aantal verzoeken om ontheffing in verband met corona-gerelateerde omstandigheden. Omdat het behandelen van al deze verzoeken door de aantallen en de spoedeisendheid onuitvoerbaar bleek, werd de werktijdverkorting vervangen door NOW.
De NOW eindigt per vandaag (1 oktober 2021). Door het herleven van de Beleidsregels kunnen bedrijven die te maken hebben met buitengewone omstandigheden waarvan de gevolgen zich vanaf 1 oktober voordoen, een ontheffing van het verbod op werktijdverkorting na 1 oktober worden verleend.

WTV: buitengewone omstandigheid

WTV wordt niet verleend als de aanvraag verband houdt met corona. De WTV-regeling is namelijk bedoeld voor situaties waarbij er sprake is van een buitengewone omstandigheid die niet tot het normale ondernemingsrisico kan worden gerekend, en waardoor er een kortdurende periode van werkvermindering is. De minister vindt dat inmiddels van bedrijven kan worden verwacht dat zij eventuele veranderende omstandigheden en de gevolgen daarvan als gevolg van corona in behoorlijke mate kunnen voorzien en daarop anticiperen, gegeven de structurele aard van de fase waar de pandemie zich in bevindt. Deze omstandigheden en de gevolgen daarvan zijn daarmee onderdeel geworden van het normale ondernemingsrisico.
In de toelichting op het besluit waarin de herleving van de WTV-regeling is geregeld, zijn een aantal verduidelijkingen op het beleid bij het beoordelen van aanvragen voor werktijdverkorting opgenomen. Bijvoorbeeld dat werkgevers voor zelfstandigen die in opdracht werken voor de onderneming geen werktijdverkorting kunnen krijgen.

Tevens heeft de minister naar aanleiding van Kamervragen nog een verduidelijking gegeven over het weer herleven van de WTV-regeling en de strekking van deze regeling.

Aanvragen voor WTV kunnen met ingang van 1 oktober 2021 digitaal worden ingediend via het portaal van de directie UAW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden