11 oktober 2023

Wat gaat er gebeuren met het minimum(uur)loon?

De indexatie voor de stijging van het wettelijk minimumloon is vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op 3,75 procent. Bij de halfjaarlijkse indexatie stijgt het minimumloon automatisch telkens mee met de cao-lonen. In de praktijk bedraagt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder straks 13,27 euro per uur. Daarnaast introduceert het kabinet op 1 januari ook een nieuwe wet voor het minimumuurloon.

Minimumloon met 3,75 procent omhoog

Alle werkgevers in Nederland kunnen de datum 1 januari 2024 met een rode stift omcirkelen in de agenda. Zowel de stijging van het minimumloon met 3,75 procent als de invoering van het minimumuurloon hebben gevolgen voor arbeidscontracten, salarisadministraties en cao’s. Het is daarom belangrijk om alle loonzaken voor de start van het nieuwe jaar goed op orde te hebben.

Wettelijk minimumloon: wat verandert er in 2024?

  • Het minimumloon gaat met 3,75 procent omhoog en bedraagt 13,27 euro per uur.
  • In juli 2024 is er weer een geplande halfjaarlijkse indexatie voor de verhoging van het minimumloon. Het percentage hiervan is nog niet bekend.

Eén wettelijk minimumuurloon op basis van 36-urige werkweek

Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe wet voor het minimumuurloon van kracht. Dankzij de nieuwe wet hebben alle werknemers in Nederland straks recht op hetzelfde minimumuurloon. Het minimumuurloon wordt voortaan vastgesteld op basis van een 36-urige werkweek. Werknemers met het minimumloon krijgen daardoor een maandloon op basis van het aantal gewerkte uren. Alle verschillen tussen minimum dag-, week-, en maandlonen verdwijnen.

Minimumuurloon: wat verandert er in 2024?

  • Er komt één uniform minimumuurloon voor alle werknemers in Nederland.
  • Minimumuurloon wordt vastgesteld op basis van een 36-urige werkweek.
  • Alle eerder voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen vervallen.

De nieuwe wet heeft vooral als doel om het beloningsysteem eerlijker te maken. Nu komt het bijvoorbeeld nog vaak voor dat minimumloonverdieners die 40 uur werken per uur minder loon krijgen dan collega’s die 36 uur werken. Door één uniform minimumuurloon aan te bieden levert (extra) werk dus meer op.

Gevolgen uurloonsystematiek voor berekenen minimumloon

De nieuwe uurloonsystematiek heeft ook weer twee belangrijke gevolgen voor het indexeren van het minimumloon:

  • als de arbeidsduur meer dan 36 uur is, neemt het minimum maandloon toe
  • er dient uitgegaan te worden van het aantal werkbare dagen/uren in het kalenderjaar. Het jaar 2024 kent 262 doordeweekse werkdagen; in 2023 zijn dat er 260. Ook bij een 36-urige werkweek heeft dit dus in 2024 een verhogend effect op het omgerekende minimumloon op maandbasis.

In onderstaande tabel worden de effecten van de gewijzigde systematiek zichtbaar:

Als gevolg van de verrekening van het aantal werkbare dagen kan dus niet worden volstaan het minimumloon per maand van juli 2023 te vermenigvuldigen met het reguliere halfjaarlijkse index percentage. Er moet ook nog rekening worden gehouden met het aantal werkbare dagen in het jaar.

Voor het minimumjeugduurloon geldt dezelfde systematiek. Daarbij kunt u uitgaan van de door de overheid onlangs gepubliceerde uurlonen per 1 januari 2024.

Wat moet u als werkgever doen?

Voor u als werkgever is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op de veranderingen die vanaf 2024 van kracht zijn. Om hierbij te helpen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 opgesteld. Ook AWVN helpt u graag op weg. Bekijk onze pagina over het wettelijk minimumloon voor meer informatie. Of lees onze ledenuitleg over de invoering van het nieuw minimumuurloon.

Belonen: aandachtspunten voor HR-agenda in 2023

De AWVN-beloningsadviseurs hebben de belangrijkste aandachtspunten en trends op beloningsgebied voor 2023 op een rij gezet, en vertellen hoe zij u van dienst kunnen zijn. Benieuwd? Lees dan snel verder.

Bekijk de pagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden