Home / Vraag van de week

Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe ga je als werkgever om met liefde op de werkvloer?

​Op grond van de wet is het niet verboden dat een werknemer een affectieve relatie aangaat met een collega. De wet zegt hier zelfs niets over. Het uitgangspunt is dat het aangaan van een affectieve relatie met een collega een privéaangelegenheid is. De werkgever dient het recht op privacy van de werknemer dan ook te respecteren.

Als er echter een onwerkbare situatie op de werkvloer ontstaat (bijvoorbeeld als de relatie speelt tussen een leidinggevende en één van zijn ondergeschikten) of als die relatie op een andere manier schade kan toebrengen aan de werkgever (bijvoorbeeld bij zakelijke belangenverstrengeling), kan dit een gerechtvaardigd belang voor de werkgever zijn om grenzen te trekken. Uit de rechtspraak volgt dat een werkgever hier voorzichtig mee om dient te gaan, omdat het recht op privacy een groter belang lijkt te zijn dan het belang van de werkgever. Om onduidelijkheid te voorkomen, is het voor een werkgever aan te raden een gedragscode voor relaties op de werkvloer op te stellen.

Als u vragen heeft over het opstellen van een regeling over relaties op het werk, kunt u contact opnemen met de AWVN-werkgeverslijn.

0 reacties