10 mei 2021

Nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 van kracht

De nieuwe wet Toekomst Pensioenen treedt uiterlijk op 1 januari 2023 in werking, een jaar later dan eerder beoogd. Dat heeft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer in een brief laten weten. Daarin geeft hij de laatste stand van zaken over de uitwerking van het pensioenakkoord.

 

Naar verwachting zal het wetsvoorstel begin volgend jaar naar de Tweede Kamer gaan. Als reden voor het uitstel geldt dat het verwerken van de reacties uit de internetconsultatie (800 stuks) en de procedure van toezicht- en uitvoeringstoetsen door DNB, AFM en Belastingdienst meer tijd gaan kosten. Dat geldt ook voor de gevraagde adviezen van het College voor de Rechten van de Mens, de Raad van State en de Raad voor de rechtspraak. Het uitstel past, zo geeft de minister aan, bij een gedegen proces van de grootste stelselwijziging van de afgelopen decennia.

Het uitstel betekent dat de beoogde invoerings- en implementatietermijn van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026 één jaar opschuift.  Pensioenregelingen zullen dan uiterlijk per 1 januari 2027 moeten zijn aangepast.  De termijn voor sociale partners en werkgevers om afspraken over de nieuwe pensioenregeling te maken (transitieperiode) schuift ook met één jaar op, naar 1 januari 2025. Zij krijgen dus meer tijd om een pensioenregeling af te spreken. Het opschuiven van de termijnen betekent ook dat meer tijd ontstaat om gebruik te maken van de overgangsregeling voor pensioenregelingen met een leeftijdsafhankelijke premie met één jaar.

Koolmees wil wel tempo houden bij de stelselherziening. De voorbereidende werkzaamheden gaan door. Deze zomer komt er een informatieplatform voor decentrale partijen beschikbaar.

Ook de regeling van het financiële toetsingskader voor pensioenfondsen die overgaan naar een nieuwe regeling (transitie FTK) verschuift met één jaar. Voor 2022 kondigt de minister aan dat in aanloop naar het nieuwe stelsel géén onnodige kortingen hoeven te worden doorgevoerd. Hij is voornemens om voor de pensioenfondsen die het aangaat het beleid van de afgelopen twee jaar voort te zetten. Dat betekent dat ook in 2022 de minimale dekkingsgraad van 90% wordt gehanteerd.

AWVN: Blijf bezig met pensioenafspraken, ondanks uitstel

Het uitstel geeft sociale partners en werkgevers meer tijd om tot nieuwe afspraken te komen. AWVN ziet bij veel werkgevers de wens en noodzaak om de pensioenregeling nu al aan te passen. Wij hopen dat sociale partners en werkgevers vol aan de slag blijven met pensioen en met de nieuwe contracten. Er is al veel informatie beschikbaar om beleid te maken en voorkeuren uit te werken. Het aangekondigde informatieplatform voor decentrale partners kan daar ook behulpzaam bij zijn. Van uitstel komt geen afstel!

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden