13 juni 2024

Al 31 plannen gepubliceerd voor nieuwe pensioenregelingen

Er zijn al 31 transitieplannen gepubliceerd in het kader van het nieuwe pensioenstelsel. Bijna alle plannen zijn gebaseerd op het uitgangspunt van solidariteit tussen deelnemers. De premies zijn gelijk aan de premies van de oude regelingen.

AWVN-pensioendashboard

Bekijk alle cijfers en afspraken over pensioen

Ga naar het dataportaal

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in een eerste voortgangsbericht over de aanpassing van pensioenregelingen bij pensioenfondsen aan de nieuwe pensioenwetgeving. AWVN houdt de voortgang bij in een speciaal AWVN-pensioendashboard. Met het indienen van een transitieplan geven de sociale partners aan dat zij klaar zijn voor de nieuwe pensioenwetgeving.

Uitvoeringsdatum transitieplannen

Ruim twee derde van de transitieplannen – 21 van de 31 – gaat uit van een uitvoeringsdatum vanaf 1 januari 2026. Een aantal plannen dat eerder uitging van de ingangsdatum 1 januari 2025 heeft die datum bijgesteld naar 1 januari 2026.

AWVN vindt de voortgang die vakbonden en werkgevers maken met de invoering van het nieuwe stelsel ‘snel’ en ‘bemoedigend’. De arbeidsvoorwaardelijke afspraken over de wijziging van pensioenregelingen bij pensioenfondsen moeten in 2024 afgerond en vastgelegd zijn in een transitieplan. Gezien de hoeveelheid voorbereiding en investeringen die al in de transitie zijn gestoken, vindt AWVN het onwenselijk als er in dit stadium nog veranderingen in de pensioenwet
komen.

Uit de transitieplannen blijkt verder dat vooral jonge deelnemers een naar verwachting hoger pensioen opbouwen. Daarnaast blijkt dat werknemers die er mogelijk op achteruit zouden gaan, gecompenseerd worden. De pensioenfondsen beschikken over voldoende geld om dat te doen.

Kostenneutrale uitvoering

Uit de transitieplannen blijkt ook dat de overgang naar het nieuwe stelsel kostenneutraal kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat werknemers er niet op achteruitgaan door de afschaffing van de doorsneesystematiek en dat de premies gelijk blijven voor zowel werknemers als werkgevers.

Wet Toekomst Pensioenen

In het Pensioenakkoord van 2019 werden werkgeversorganisaties en vakbonden het eens over een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel. Later werd dat door het kabinet omgezet in de Wet Toekomst Pensioenen. Pensioenfondsen en -regelingen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om te voldoen aan de wet. In de transitieplannen zijn de arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen en wordt duidelijk gemaakt wat de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel betekent voor
deelnemers.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden