woensdag 22 juni 2022

Wat betekent de inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

Opgelet: deze wet treedt in werking vanaf 1 augustus 2022. 

Is uw arbeidsvoorwaardenregeling nog actueel? Doe de APK! Wij checken in hoeverre uw regeling voldoet aan de huidige wetgeving. Lees meer over de APK

Met deze wet beoogt Nederland te voldoen aan de verplichting om de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in wetgeving om te zetten. Het wetsvoorstel is op 21 juni 2022 in de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. De wet zal per 1 augustus in werking treden. Op die datum gelden alle verplichtingen in de wet voor werkgevers direct omdat er (nagenoeg) geen overgangsrecht in de wet is opgenomen.
De richtlijn en de wet hebben als doel om arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door voor transparantere en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en te zorgen voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Veranderingen in de Nederlandse wet
Hoewel de Nederlandse wet al aan veel vereisten uit de richtlijn voldeed, zijn er toch wat aanpassingen nodig. De belangrijkste wijzigingen zijn de bepalingen met betrekking tot het door de werkgever aan de werknemer kosteloos ter beschikking stellen van verplichte opleidingen, het verbod op het belemmeren van nevenarbeid en de mogelijkheid voor de werknemer om een verzoek te doen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast zijn er enkele extra verplichtingen opgenomen met betrekking tot het schriftelijk of elektronisch verstrekken van informatie aan werknemers. Dat betekent in praktische zin dat arbeidsovereenkomsten voor nieuwe werknemers moeten worden aangepast en dat ook werknemers die nu al dienst zijn een verzoek kunnen doen om die informatie.

Download de nieuwe versie (22 juni) van webpaper Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

0 reacties