30 oktober 2023

Vergeet de klokkenluidersregeling niet!

Zoals eerder dit jaar gemeld, is het voor werkgevers bij wie meer dan 50 personen werkzaam zijn, verplicht om voor 17 december 2023 over een (aangepaste) klokkenluidersregeling te beschikken. Dat betekent het inrichten zowel een interne als een externe procedure, en het aanpassen van de al bestaande klokkenluidersregelingen. Daarbij is instemming van de ondernemingsraad vereist.

Werkgevers moeten onder andere hun interne procedure voor meldingen van misstanden aanpassen aan de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Voor meer informatie en tools heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een speciale website gemaakt, met een toolkit voor werkgevers voor het aanpassen van de regeling.

 

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden