dinsdag 10 maart 2020

Hier ben ik dus goed in! Eerste resultaten pilot skillspaspoort

Bij vijf werkgevers op Schiphol onderzoekt AWVN in samenwerking met partners momenteel of een skillspaspoort bijdraagt aan een leven lang ontwikkelen. Zo’n 80 van de in totaal 125 deelnemers met vmbo/mbo-werkniveau hebben het paspoort de afgelopen drie weken getest. De eerste reacties zijn veelbelovend. Het skillspaspoort helpt medewerkers erachter te komen waar ze goed en minder goed in zijn.

Met deze pilot verwachten wij veel te kunnen leren over het skillspaspoort en wat werkgevers ermee kunnen. We willen er vooral achter komen of een skillspaspoort werkt voor medewerkers met vmbo/mbo-werkniveau. Aangezien het werk van deze doelgroep snel verandert en op termijn mogelijk verdwijnt, hebben juist zij baat bij een helder beeld van hun skills en talenten. Kan dit instrument bijdragen aan zelfinzicht en zelfvertrouwen en activeert het mensen om aan de slag te gaan met een leven lang ontwikkelen?

De reacties van testende medewerkers op het skillspaspoort zijn veelbelovend. “Ik werk al lang bij dit bedrijf. Ik dacht dat ik binnenkort wilde stoppen met werken. Nu ik dit zo zie, krijg ik er weer zin in, ook om op zoek te gaan naar ander, nieuw werk,” vertelde een deelnemer. Andere reactie: “Ze vragen altijd naar wat ik goed kan. Dit geeft mij woorden.”

Het skillspaspoort helpt medewerkers erachter te komen waar ze goed in zijn, voor veel testers een eye-opener. ‘Veilige ruggensteun’ lijkt een belangrijke randvoorwaarde om het instrument te laten vliegen. Zo is coachende hulp bij het invullen van het paspoort belangrijk, naast een veilige setting waarin de werkgever niet direct over de schouder van de deelnemer meekijkt. Daarnaast vermoeden we dat een gesprek met een loopbaancoach het rendement van de ontstane inzichten over je eigen skills en talenten kan vergroten.

Het effect van dit instrument lijkt dus positief. De inzet van het skillspaspoort vraagt van werkgevers echter een ander blik. Een blik op wat mensen kunnen, op skills.

De komende weken loopt de pilot door. Daarna wordt alle feedback van de testende medewerkers geanalyseerd. Daarin wordt ook de ‘secundaire’ reactie van deelnemers meegenomen. Een week na de testsessie wordt een deelnemer persoonlijk gebeld door een loopbaancoach van House of Skills. Wil je iets doen met de nieuwe inzichten in je skills en talenten? Wat heb je daarvoor nodig? Kortom: helpt het skillspaspoort je om zelf aan de slag te gaan met je ontwikkeling?
Half mei presenteren wij de bevindingen en aanbevelingen uit deze pilot.

Lees hier het interview met AWVN-projectleider Claartje van Ulden over het skillspaspoort in het sociaal jaarverslag van Luchtvaart Community Schiphol.

0 reacties