donderdag 15 september 2022

Loonafspraken ook in augustus hoog

Persbericht 15 september 2022

Meer data?
Er is een schat aan informatie voor werkgevers in het AWVN-dataportaal met dashboards als cao, belonen, pensioen, mobiliteit en verzuim.
Wil je nóg meer data, specifiek uit en over cao’s? Ga dan naar Cao-kijker, dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.

Net als in vorige maanden zijn in augustus opnieuw hoge cao-afspraken gemaakt. Het maandgemiddelde kwam uit op 4 procent. Daardoor komt het gemiddelde voor heel 2022 uit op 3,3 procent.

Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over augustus.

In augustus werden slechts 9 nieuwe cao’s afgesloten. Dat lage aantal is normaal voor de zomermaand.

AWVN constateert dat de cao-onderhandelingen ondanks maatschappelijke onrust over koopkracht tot dusver over het algemeen vlot verlopen. In totaal werden dit jaar tot dusver al 232 nieuwe cao’s voor 2,6 miljoen werknemers afgesloten. Deze 232 nieuwe akkoorden vormen 57 procent van de 404 cao’s die dit jaar vernieuwd moeten worden. In andere jaren is dat begin september ongeveer 50 procent.

Inmiddels zijn ook veel cao’s, waaronder grote aantallen werknemers vallen, vernieuwd. Hierdoor valt 95 procent van alle cao-werknemers onder een lopende cao: 5,2 van de 5,5 miljoen cao-werknemers. Meestal ligt dat percentage rond de 80 procent – veel cao’s worden pas ná de einddatum vernieuwd.

Kerncijfers

 • Loonafspraken augustus gemiddeld 4,0 procent
 • Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,3 procent
 • Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1 procent
 • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 4,1 procent in juni 2022
 • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7 procent in november 2020
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in augustus 2022 9
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand augustus 10
 • Aantal aflopende cao’s in 2022 232 voor 2,5 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2022 ingaan 232 voor 2,5 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2022 172 voor 340.000 werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2021 50 cao’s (130.000 werknemers)

Analyse

De vanaf begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is in augustus voortgezet. Verder blijft het patroon normaal: na gunstige economische berichten volgen stijgende afspraken met een vertraging van een jaar of meer.
Daarbij wordt de huidige stijging van de loonafspraken versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt. Hoewel die krapte voorlopig aanhoudt, wordt de daardoor veroorzaakte opwaartse druk op de lonen tegengewerkt door oplopende bedrijfskosten (onder meer energieprijzen), en onzekere (bedrijfs)economische vooruitzichten.
Anderzijds klinkt naast economische omstandigheden en arbeidsmarktkrapte ook de maatschappelijke onrust over koopkracht door in de loonafspraken. In een vijfde van de 2022-cao’s wordt naast de ‘gewone’ procentuele afspraken een vast minimumbedrag afgesproken om de lonen te verhogen. Hierdoor gaan werknemers in de onderste salarisschalen er verhoudingsgewijs meer op vooruit. Daarmee tonen werkgevers hun zorg voor de koopkrachtproblemen van de lagere inkomensgroepen.

Het cao-seizoen in één oogopslag 

Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen)

Loonontwikkeling tot en met augustus 2022

Over AWVN

Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen. 

Inlichtingen

Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website cao-kijker.awvn.nl.

0 reacties
Tags: