01 juli 2016

Flexwerkers en medezeggenschap

De toename van flexwerkers is een niet te stuiten ontwikkeling. De huidige invulling van medezeggenschap sluit daar in onvoldoende mate op aan. Medezeggenschap is van belang voor alle werkenden in een onderneming, vindt AWVN. Dit belang komt onvoldoende terug in de huidige rol en positie van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is vooral geënt op de – afnemende – groep werknemers met een vast arbeidscontract en minder op de belangen van degenen die op een andere basis binnen het bedrijf werken.
Waarom is het belangrijk om alle werkenden bij medezeggenschap te betrekken? Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsverhoudingen?

Derde deel in de AWVN-reeks Beleidsdocumenten: korte publicaties waarin een actueel beleidsthema wordt behandeld dat relevant is voor werkgevers, leden van AWVN en beleidsmakers. Bekijk het overzicht van beschikbare beleidsdocumenten.

Download afgeschermd

Log in via de inlogbutton rechtsboven op deze pagina of maak hieronder een tijdelijk account aan.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden