“Goede ondersteuning maakt een groot verschil”

In de videoportret-serie Achter het Raam van Sterk door Werk vertellen vijf werknemers met een psychische kwetsbaarheid, waaronder Debby, openhartig over hun leven en werk. In dit interview belichten we het perspectief van de werkgever.

RIBW Nijmegen en Rivierenland begeleidt mensen met een psychiatrische aandoening bij wonen, dagbesteding en werk. Soms neemt de organisatie ook zelf werknemers aan met een psychische kwetsbaarheid, zoals communicatiemedewerker Debby. Manager Ester Funneman en programmacoördinator Rik van Tiem merken dat het werken met een collega met een psychische kwetsbaarheid wat meer veerkracht van de organisatie vraagt.

‘Onze organisatie begeleidt mensen op alle niveaus van de participatieladder’, vertelt manager Ester Funneman. ‘Dat varieert van begeleiding binnen een woonvorm tot begeleiding naar betaald werk.’ Dat laatste gebeurt via een IPS-traject (Individuele Plaatsing en Steun), waaraan ook Debby deelneemt. Zij werd via dat traject communicatiemedewerker op het servicebureau van RIBW Nijmegen en Rivierenland.

Geen cliënt

‘Mensen met een psychische kwetsbaarheid moeten soms op hun tenen lopen als ze een gewone baan krijgen, tussen collega’s die niet gewend zijn om hiermee om te gaan’, merkt Funneman. ‘Tegelijk zien wij ook dat het ziekteproces dat mensen doormaken, vaak grillig is. Daardoor kan het echt lastig zijn voor langere tijd een positie vast te houden.’ Toen Debby door een lastige periode ging, is ze vanuit de communicatieafdeling gedetacheerd naar de centrale dagbestedingsvoorziening van RIBW Nijmegen en Rivierenland. ‘Ze heeft nu een ander takenpakket dat beter aansluit bij haar talenten waardoor ze veel meer in haar kracht zit. Dat maakt een groot verschil’, zegt Funneman. ‘Ze blijft uiteraard collega, géén cliënt. Ik benader haar duidelijk anders dan de deelnemers aan onze begeleidingsprogramma’s.’

Ook voor projectcoördinator Rik van Tiem is Debby ‘gewoon een collega’ bij wie we rekening houden met haar IPS-traject’. ‘In onze sector – zorg en begeleiding – is het trouwens heel gewoon dat mensen toch al iets meer op elkaar letten en regelmatig aan elkaar vragen hoe het gaat.’

Stigma

Practice what you preach. Dat is voor RIBW Nijmegen en Rivierenland het uitgangspunt om mensen met een psychische kwetsbaarheid niet alleen te begeleiden, maar ook zelf in dienst te nemen, vertelt Funneman. ‘Dat zorgt soms voor een wisselende productiviteit, maar die variatie kunnen we als team prima dragen. Sterker nog: ik heb liever dat ik wéét dat mensen psychisch kwetsbaar zijn op het moment dat ze in dienst komen, dan dat ik dat niet weet en iemand gaandeweg kwetsbaar blijkt te zijn. Dan zijn mensen vaak al uitgevallen voor je erachter komt en er iets aan kunt doen.’ Van Tiem: ‘Er heerst nog best een stigma rond psychische kwetsbaarheid, zelfs bij een organisatie als de onze. Daardoor durven mensen die hier komen werken, niet altijd te zeggen dat dat bij hen speelt.’

Doel is dat Debby vanuit RIBW Nijmegen en Rivierenland doorstroomt naar een reguliere baan. Dat is nog best spannend, zeggen Van Tiem en Funneman. ‘Vakinhoudelijk is ze heel goed’, zegt Funneman, ‘maar het is een hele stap om te gaan werken tussen collega’s van wie de meesten waarschijnlijk niet gewend zijn om om te gaan met iemand die psychisch kwetsbaar is. Daarom hebben wij voor mensen die doorstromen naar een reguliere baan een natraject waarin we ze nog een tijd blijven coachen om de overgang soepeler te maken.’

Funneman en Van Tiem zouden graag willen dat het gewoon wordt om collega’s te hebben met een psychische kwetsbaarheid. Van Tiem: ‘Voor ons begeleidingswerk is dat zeker een toegevoegde waarde, want iemand met ervaringsdeskundigheid kan soms met één opmerking een halfuur discussie van professionals ineens een andere draai geven.’ Funneman: ‘Bovendien: hoe zwart-wit is de scheiding tussen wel en niet psychisch kwetsbaar nu helemaal? We kennen allemaal periodes waarin het minder met ons gaat. Het zou mooi zijn als we daar allemaal opener in zouden worden.’

Tekst: Berber Bijma
Foto: Debby (door Sterk door Werk)

Lees hier meer over het thema ‘werken met een psychische kwetsbaarheid’ »

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden