01 augustus 2022

Eenmalige denktank voor werkgevers over arbeidsdiscriminatie van 50-plussers

Sinds begin dit jaar werken de Erasmus Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en AWVN aan een training die ervoor moet zorgen dat onze aannames en vooroordelen jegens oudere sollicitanten worden geneutraliseerd, zodat deze groep net zo veel kansen krijgt op de arbeidsmarkt als jongere werkzoekenden. Want dat is helaas nu nog niet het geval.

Nadat een flink aantal werkgevers al deelnam aan een online labtest, is het nu tijd voor de laatste stap: de denktank. In de denktank wordt aan werkgevers gevraagd wat hun ervaring is met oudere werknemers en sollicitanten, of ze wel eens arbeidsdiscriminatie van 50-plussers zijn tegengekomen en of er in die situaties passende oplossingen zijn bedacht. De uitnodiging geldt ook nadrukkelijk voor werkgevers die positieve ervaringen hebben met oudere sollicitanten en/of medewerkers en daar meer over kunnen vertellen.

Praktische informatie denktank

Wanneer komt de denktank samen? Woensdag 21 september 2022 van 13.00 tot 15.00 uur
Waar moet ik zijn? De bijeenkomst is online
Hoe kan ik me opgeven? Stuur een mail naar AWVN-adviseur Lisa Molenaar o.v.v. denktank beeldvorming 50-plussers, klik hier voor een kant-en-klare mail

Over de training Beeldvorming 50-plussers 

De input die u als werkgever op 21 september levert, wordt dus gebruikt voor het ontwikkelen van de training voor werkgevers die denkbeelden en vooroordelen jegens oudere medewerkers en sollicitanten moet neutraliseren, om zo de kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep te vergroten.

  • In het kader van het onderzoek worden vier belangstellende organisaties geselecteerd die als eerste aan de training mogen deelnemen
  • Organisaties die deelnemen aan de denktank krijgen voorrang in de selectie
  • De training duurt een dagdeel en wordt kosteloos gegeven
  • Per organisatie kunnen 8 tot 12 mensen deelnemen

Maar eerst moet de training dus nog verder ontwikkeld worden en hierin zijn de kennis en ervaringen van werkgevers onmisbaar. Bent u erbij op 21 september?

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden