30 januari 2024

SER lanceert ‘dataverkenner’ vrouwen in bestuurskamer

De Sociaal-Economische Raad (SER) lanceerde onlangs de ‘SER Dataverkenner’. Hiermee wordt inzicht gegeven in de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. Ook streefcijfers en plannen van aanpak zijn zichtbaar. AWVN is voorstander van inclusief HR-beleid en ziet de SER Dataverkenner als een handig middel voor bedrijven om kennis te delen en zich te laten inspireren. 

Manifest voor gelijke kansen

Gelijke kansen

Afgelopen jaar publiceerde AWVN het manifest voor gelijke kansen. Met dit manifest wil AWVN een beweging in gang zetten. Doel is dat álle werkgevers zorgen voor gelijke kansen. Want daar profiteert uiteindelijk iedereen van. Download het manifest voor concrete adviezen waar u direct mee aan de slag kunt.

Lees het manifest hier

Sinds 1 januari 2022 geldt voor ‘grote’ bedrijven de Diversiteitswet (Wet ingroeiquotum en streefcijfers). Die bepaalt dat de verhouding tussen mannen en vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen gelijkmatiger moet worden. Bedrijven moeten voor bestuur, commissarissen en (management-) en subtop streefcijfers en een plan van aanpak opstellen. Bedrijven zijn verplicht hierover te rapporteren in het bestuursverslag en via het SER Diversiteitsportaal. De rapportagegegevens uit het SER Diversiteitsportaal vormen de basis voor de SER Dataverkenner.

Genderbalans in Nederlands bedrijfsleven

De SER Dataverkenner is een digitale tool waarmee genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven zichtbaar wordt. Per bedrijf, bedrijfsgrootte en bedrijfstak worden de gegevens over genderdiversiteit in de (sub)top gedeeld. Ook streefcijfers en plannen van aanpak zijn zichtbaar. Bedrijven kunnen dit gebruiken om zichzelf of een ander te (laten) inspireren. Ook belanghebbenden, zoals ondernemingsraden en aandeelhouders, krijgen inzicht in de man-vrouwverhouding en de diversiteitsmaatregelen van bedrijven.

Aantal vrouwelijke bestuurders

Bij de lancering laat de SER Dataverkenner op basis van de gegevens van 2.000 bedrijven zien dat het percentage vrouwen in raden van commissarissen behoorlijk is gestegen en het percentage vrouwen in besturen licht is toegenomen. De stijgingen blijven echter achter bij de streefcijfers.

Gelijke kansen de normaalste zaak? Wat hebt u daar als werkgever aan?

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden