Gelijke beloning: benchmark verklaart verschillen

Dienstverlening AWVN, gelijke beloning, equal pay
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Tegenover gelijk werk hoort gelijke beloning te staan (equal pay).

In de media is er de afgelopen jaren veel aandacht voor het onderwerp: het lijkt erop dat vrouwen voor gelijk werk beduidend minder verdienen dan mannen. Maar is dat ook zo? Steeds meer werkgevers willen daarom inzicht in beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in de eigen organisatie. AWVN biedt twee soorten onderzoek aan: een karakteristiekenonderzoek en een regressieonderzoek.

Het verschil tussen het karakteristiekenonderzoek en het regressieonderzoek gelijke beloning

Als u een analyse wilt van de huidige beloningsverschillen dan beoordelen we de karakteristieken van uw werknemersbestand. Als u ook inzicht wilt in de oorzaken dan is een uitgebreider onderzoek inclusief een regressieanalyse de best passende oplossing.

1. Analyse op de karakteristieken van werknemersdata
Het beloningsverschil wordt dan uitgesplitst naar diverse kenmerken van de werknemers. Zo ontstaat zicht op het verschil in beloning per functiegroep, per geslacht, per leeftijdsklasse, diensttijdklasse ed. Op deze manier kan een eerste indicatie worden gegeven in hoeverre een bepaald kenmerk van invloed is op het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen.

2. Regressieonderzoek
Als eerste wordt met behulp van regressieanalyse een schatting gegeven van het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen (de loonkloof). Vervolgens wordt, per verklarende variabele, gekeken wat het effect is op het verschil. Op deze manier wordt het overall verschil in feite afgepeld en wordt gecorrigeerd voor de diverse karakteristieken. Wat vervolgens overblijft, is het onverklaarde verschil.

Waarom kiezen voor het onderzoek gelijke beloning (equal pay) van AWVN? 

• AWVN beschikt over één van de grootste beloningsdatabases van Nederland.
• AWVN benchmarkt op basis van werkelijke beloningen.
• AWVN adviseert met inachtneming van de arbeidsverhoudingen.

Neem contact op

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden