Richting: (dienend) leiderschap

(Dienend) leiderschap – leiderschap tonen en dienend zijn aan het team. Meer thuiswerken, zelforganiserende teams en meer betrokkenheid van medewerkers: veel organisaties willen het, maar dit gaat niet bepaald vanzelf. Het vraagt iets van medewerkers en het vraagt veel van leidinggevenden. Leiding geven verandert naar steeds minder strak sturen en juist meer effectief beïnvloeden. Medewerkers eigen regie geven, betekent leiding geven vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. Maar hoe dan? En hoe doet uw leidinggevende dit? Want iedereen heeft tenslotte een meerdere.

Beschrijving interventie 
We maken een korte inventarisatieronde bij de verschillende leidinggevende niveaus: wat verwachten zij eigenlijk van elkaar? En bedoelen ze hetzelfde? Daarmee bepalen we met elkaar het kader. Dan volgt een kort en intensief trainingsprogramma voor leidinggevenden. De grondslag: we gaan uit van de persoonlijke kwaliteiten van elke leidinggevende en samen bepalen wat nodig is om anders leiding te gaan geven. Doordat we aansluiten bij de persoon en niet een verplicht veranderprogramma maken (voortaan moet je het zó doen), is deze interventie om tot (dienend) leiderschap te komen erg effectief. Individuele en groepscoaching na de training helpen om praktijkgericht een eigen stijl te ontwikkelen die de organisatie verder helpt.

Wanneer past u deze interventie toe?
De interventie is nuttig wanneer de organisatie intern een andere wijze van werken kiest. Dat kan gaan over zelforganiserende teams, vermindering van het aantal managementlagen of het invoeren van bijvoorbeeld agile werken of andere vormen van beoordelen. Of om de kwaliteit van de interne samenwerking te verbeteren.

Wat levert deze interventie op? 
De interventie levert leidinggevenden inzicht op in hun eigen handelen en effectiviteit. Het zorgt voor meer eigen verantwoordelijkheid en betere samenwerking en maakt het aansturen van de organisatie eenvoudiger omdat ‘iedereen in dezelfde film zit’.

Praktijkvoorbeeld
Een organisatie voor kwaliteitscertificering is ingedeeld in teams van specialisten. De wens was meer samenwerking (integraal beleid) én meer zelforganiserend vermogen in de teams te brengen. In interactieve sessies werd aan de verschillende groepen leidinggevenden gevraagd wat zij nodig hadden om zich te kunnen verantwoorden en wat ze verwachtten van de lagen boven en onder zich? Op basis daarvan werd een gezamenlijk kader afgesproken met als kernwoorden Vertrouwen, Vrijheid, Verantwoording en Verantwoordelijkheid. Vervolgens werd met groepen leidinggevenden persoonlijk betekenis gegeven aan die begrippen: wat betekenen die voor mij en wat heb ik nodig (van anderen) om daar goed mee om te kunnen gaan. Met het expliciet maken van de kernwaarden werd het makkelijker om regelmatig met elkaar te spreken over de stijl van leidinggeven en elkaar feedback te geven. Daardoor ontstond er meer ruimte en betere, natuurlijke, samenwerking.

 

← terug naar de overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden